Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS godkender tre nye lægemidler til myelomatose

KRIS har besluttet at godkende tre lægemidler til behandling af myelomatose. Det gælder dels carfilzomib (Kyprolis) og elotuzumab (Empliciti), som begge bruges til behandling af myelomatosepatienter, der har fået tilbagefald efter tidligere behandling.

”Både carfilzomib og elotuzumab er bedømt til at have en god balance mellem effekt og bivirkninger, og derfor anbefaler vi begge to som standardbehandling. Vi henstiller dog til, at de skal indgå i en RADS-proces, fordi der efterhånden er fire præparater, som bruges på samme linje i behandlingen, og flere af dem bygger på samme grundstruktur, nemlig dexamethason og lenalidomid. Det betyder, at patienterne på sigt vil blive resistente, så hvis man først bruger det ene middel og så det andet, er data ikke realiserbare,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Beslutningen blev truffet på seneste møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, 6. september.

På mødet besluttede KRIS også at godkende daratumumab (Darzalex) til refraktære myelomatosepatienter. KRIS havde bedt om data fra et randomiseret studie vedrørende daratumumabs sikkerhed, og dataene bekræftede den positive anbefaling, fortæller Steen Werner Hansen.

FORSIDEN LIGE NU

Real world-studier bekræfter CAR T's potentiale mod DLBCL

04. December 2018 Lymfoma Signe Juul Kraft
ASH 2018: Flere nye real world-studier bekræfter mere eller mindre de resultater, der på sidste års ASH-møde blev præsenteret i flere undersøgelser af CAR…

Høj respons på Empliciti-kombination mod ulmende myelomatose

04. December 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
ASH 2018: 84 procent af patienterne med højrisiko ulmende (smoldering) myelomatose (SMM) responderede i et fase II-forsøg på behandling med Empliciti…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift