Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Polatuzumab vedotin forbedrer overlevelsen for DLBCL-patienter

Polatuzumab vedotin kombineret med bendamustin og MabThera (rituximab) (pola-BR) har i et fase Ib/II-studie, præsenteret på årets EHA-kongres, vist sig at forbedre behandlingsrespons samt reducere risikoen for sygdomsprogression og død hos patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL) sammenlignet med behandling med bendamustin og MabThera alene.

Læs mere ...

Udskriv Email

Gilteritinib på vej mod EU-godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for lægemidler til mennesker, CHMP, har anbefalet den orale behandling gilteritinib (Xospata) som monoterapi til behandling af voksne patienter med FLT3-muteret (FLT3mut+) relapseret eller refraktær (behandlingsresistent) akut myeloid leukæmi (AML).

Læs mere ...

Udskriv Email

  • 1
  • 2

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift