Kristian Lunds blog

Børnelymfom kædes sammen med BRCA2-mutation

Pædiatrisk non-Hodgkin-lymfom (NHL) bør føjes til listen over kræftformer, der er forbundet med BRCA2-mutationer. Og det bør overvejes, om mennesker, der har haft NHL i barndommen, skal have genetisk rådgivning. Sådan lyder konklusionen fra et nyligt publiceret studie.

Læs mere ...

Udskriv Email

Breaking data på succesfuldt møde om tumormikromiljø

Den fjerde udgave af Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma var en succes og bød på flere præsentationer af data, der endnu ikke er publicerede. Det fortæller mødets ene initiativtager professor Francesco d’Amore, som er overlæge på Aarhus Universitetshospitals hæmatologiske afdeling.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift