Kristian Lunds blog

Medicinrådet godkender lægemiddelanbefaling for hæmofili B

Medicinrådet har godkendt en lægemiddelrekommandation for hæmofili B, som gælder fra 1. april 2019. De klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres lægemiddelpriser, da fagudvalget vedrørende hæmofili tidligere har vurderet, at de lægemiddelrelaterede omkostninger ikke varierer imellem præparaterne.

Læs mere ...

Samarbejde skal udvikle personlig medicin til hæmatologisk kræft

Et nyt projekt skal etablere et nationalt samarbejde, som skal videreudvikle personlig medicin til patienter med hæmatologisk kræft. Projektet har modtaget støtte fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) til at udvikle fælles kliniske protokoller, hvor personlig medicin afprøves til patienter med tilbagefald af hæmatologisk kræft.

Læs mere ...

Tre CLL-studier kan rykke ved førstelinjebehandlingen

ASH 2018: Tre studier vedrørende målrettet behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) præsenteret på ASH kommer til at betyde, at de danske CLL-læger nu skal se på, om den nuværende førstelinjebehandling af sygdommen skal ændres.

Læs mere ...

Ninlaro forbedrer PFS hos transplanterede myelomatosepatienter

Proteasomhæmmeren Ninlaro (ixazomib) forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) efter autolog stamcelle-transplantation (ASCT) hos patienter med nyligt diagnosticeret myelomatose. Det viser resultater af det dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede fase III-forsøg TOURMALINE-MM3.

Læs mere ...

Stor PFS-forbedring ved Darzalex i kombination med Revlimid

ASH 2018: Den vigtigste myelomatose-præsentation på årets ASH var den første rapportering fra MAIA-studiet, som viser, at det er en fordel at tilsætte Darzalex (daratumumab) til Revlimid- (lenalidomid) og dexamethason-behandling til ældre med myelomatose, som ikke er højrisikopatienter.

Læs mere ...

Adcetris-behandling forlænger overlevelsen for patienter med T-cellelymfom

ASH 2018: Et af de vigtigste enkeltresultater for lymfomområdet på årets ASH-møde kom fra det store, internationale fase III-studie ECHELON-2, som viser, at CHP (cyclophosphamide, doxorubicin og prednisolon) plus Adcetris (brentuximab vedotin) forlænger overlevelsen for patienter med avanceret CD30-positiv T-cellelymfom.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift