Kristian Lunds blog

Gilteritinib på vej mod EU-godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for lægemidler til mennesker, CHMP, har anbefalet den orale behandling gilteritinib (Xospata) som monoterapi til behandling af voksne patienter med FLT3-muteret (FLT3mut+) relapseret eller refraktær (behandlingsresistent) akut myeloid leukæmi (AML).

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift