Kristian Lunds blog

Børnelymfom kædes sammen med BRCA2-mutation

Pædiatrisk non-Hodgkin-lymfom (NHL) bør føjes til listen over kræftformer, der er forbundet med BRCA2-mutationer. Og det bør overvejes, om mennesker, der har haft NHL i barndommen, skal have genetisk rådgivning. Sådan lyder konklusionen fra et nyligt publiceret studie.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift