Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tidlig opsporing - tanken skal tænkes

Skrevet af Kristian Lund d. 29. maj 2017

Det drukner i de store slagsmål på sundhedsområdet, at Kræftplan IV afsatte en stor portion penge, 170 mio. kr., til tidlig opsporing af kræftsygdomme, og initiativet handler især om at forbedre de praktiserende lægers muligheder for at speede opsporingen op.

Men det er ikke nemt, og det gælder da ganske særligt, hvad angår hæmatologiske sygdomme, som er sjældne i almen praksis.

Og dog - sværere er det heller ikke. Professor Niels Abildgaard fra Odense Universitetshospital, kan hurtigt udpege nogle effektive råd til almen praksis, og de vil med stor sandsynlighed forbedre chancen for at finde patienter med disse sygdomme. Rådene drejer sig groft sagt om større opmærksomhed over for visse symptomer og enkle blodprøver suppleret med nogle tommelfingerregler.

Hans god råd vil utvivlsomt virke, men som han selv siger, så bliver hitraten lav for de praktiserende læger, fordi der trods alt skal mange patienter med rygsmerter til for at finde bare en patient med myelamatose. Og det er nok en vigtig del af problemet med at tidlig opsporing.

Der er også ankommet nye muligheder til almen praksis, når det gælder kræftsygdomme, herunder de hæmatologiske. Næsten alle praktiserende læger kan henvise patienter til diagnostiske centre. Det er nærmest så nemt som at knipse med fingrene.

Problemet med de diagnostiske centre er at de praktiserende læger tager deres gatekeeper rolle alvorligt – de har ikke vænnet sig til at benytte tilbuddet tilstrækkeligt.

Kristian Lund

Men hvis praktiserende læger henviste alle patienter med de mindste symptomer til centrene, så ville de bryde sammen – og de praktiserende mener, at det en vigtig del af deres rolle i sundhedsvæsenet at forhindre ressourcespild, og derfor er de tilbageholdende.

Mange steder fungerer centrene endnu ikke optimalt. De er under opbygning. Andre steder skal de styrkes. Men centrene er værd at satse på. Det synspunkt har lederen af Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Paw Jensen.

Problemet med de diagnostiske centre er at de praktiserende læger tager deres gatekeeper rolle alvorligt – de har ikke vænnet sig til at benytte tilbuddet tilstrækkeligt. Men mange steder er sygehusene heller ikke parate. Systemets succeser er af samme grund ikke tydelige for de praktiserende læger.

En rigtig god idé er at give praktiserende læger mulighed for at snakke med speciallæger, altså hotlines til afdelingerne. Det findes skam, og det er også sat i system. Det er en kæmpe hjælp for de praktiserende læger. Men det prioriteres ikke overalt i landet. Andre steder er indsatsen halvhjertet, og mange praktiserende læger vil også nævne, at tilbuddet ikke synliggjort.

Og det er nok også en del af problemet. Tilbuddene om telefonisk ekspertbistand er ikke sat i system, det er ikke landsdækkende og heller ikke det er synliggjort for almen praksis. Indlysende er der derfor problemer med at få samspillet mellem almen praksis og de hæmatologiske afdelinger til at fungere, når det gælder tidlig opsporing af hæmatologiske kræftsygdomme. Men det udvikler sig sandelig i den rigtige retning.

Det forandrer bare ikke ved at selve grundlaget for tidlig opsporing er, at tanken skal tænkes. Det skal også sættes i system, og forklares til almen praksis, og den bold ligger altså hos hæmatologien.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift