Kristian Lunds blog

Test, test og atter test – surt, men nødvendigt

Skrevet af Kristian Lund d. 13. December 2017

Det er ingen overraskelse, og slet ikke for hæmatologer, at fremtiden kommer til at dreje sig om test og superpræcis diagnostik.

På ingen områder er det mere rigtigt end for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som velsagtens er længere end alle andre cancere når det gælder om at teste.

I Danmark er vi, ifølge overlæge Carsten Utoft Niemann, som er ansvarlig for CLL-forskningen på Rigshospitalet, på omdrejningshøjde med udfordringerne, som ellers ser skræmmende krævende ud, og der dukker konstant nye data op, som fører til nye tests.

”I Danmark er vi ret langt fremme og har på de forskellige afdelinger godt styr på, hvem der skal have hvilken behandling, og hvilke test der skal laves hvornår. Det er dog en udfordring at sørge for, at vi får testet hver gang, og at vi venter på svar, inden vi sætter behandlingen i gang. Det er noget, hvor vi skal blive ved med at holde hinanden i ørene,” siger Carsten Utoft Niemann.

Der er al mulig grund til at tro, at hæmatologerne tager det alvorligt, men sådan er det desværre ikke overalt i det danske sundhedsvæsen – og for resten heller ikke i udlandet.

Dér kan disciplinen være spinkel, vigtige test ”glemmes” eller spares eller der anvendes forkert testudstyr – og resultatet er i værste fald, at patienterne får den forkerte behandling på det forkerte tidspunkt, i bedste fald forhindres vi i at få data som kan bruges til forskningsformål.

Desværre er det ikke altid at bestræbelserne understøttes af f.eks. økonomien. Afdelingerne belastes af omkostninger til test, og i sidste ende kan den gennemtænkte anvendelse af tests føre til, at afdelingerne skal fyre folk.

Vi har meget at lære.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift