Kristian Lunds blog

Skal hæmatologerne prioritere – eller kræve ind?

Skrevet af Kristian Lund d. 12. December 2017

Det er bestemt en vigtig debat formanden for Dansk Hæmatologisk Selskab, Henrik Frederiksen, tager fat på i gårsdagens udgave af Hæmatologisk Tidsskrift fra ASH.

Til daglig er han jo overlæge på Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, og der møder han en hverdag, som bare bliver dyrere og dyrere – og stadigt mere ressourcekrævende.

På den facon er ASH nærmest ondskabsfuld. Kniven vender sig i såret, fordi i Atlanta bliver det bare endnu klarere, at udviklingen vil eskalere. Det bliver faktisk værre, meget værre, og Henrik Frederiksen fortjener ros og opbakning for at orke at tage den basale humanitære diskussion op, og for tage rollefordelingen op inden for hæmatologien.

Henrik Frederiksen siger det således: ”Vi står over for en stor udfordring i forhold til, hvordan vi skal bruge de behandlinger, vi har, på en måde, så vi kan se patienterne, os selv og samfundet i øjnene i forhold til de ressourcer, der bliver brugt. Det, er jeg sikker på, bliver noget vi kommer til at snakke om de næste år, for jeg forestiller mig ikke, at man bare kan blive ved med at lægge oven på af udgifter. Der må være et loft.”

Han mener, at udfordringen skal tackles gennem dialog med alle hæmatologiens interessenter: ”Dialogen skal tages både på sygehusafdelingerne, i vores selskab, i DMCG’erne og i Medicinrådet. Og så skal vi selvfølgelig også tage den med beslutningstagerne, det vil sige politikerne, regionerne osv., og ikke mindst med patientforeningerne. Herudover kommer snakken med den enkelte patient om vedkommendes ønsker og tanker om deres liv, når deres liv har en udløbsdato, som vi kan begynde at få øje på.”

Henrik Frederiksen har ret i meget, især kravet om, at tænke sig om, men han har ikke ret i at den enkelte læge, in casu, hæmatolog, skal påtage sig prioriteringen.

Når det gælder administrationen af medicinbudgetterne, så har lægernes bagland taget det ansvar på sig, og løftet byrderne fra lægernes skuldre.

Her til lands er det altså Medicinrådet, lægemiddelkomiteerne, Medicintilskudsnævnet med flere, der træffer den slags beslutninger.

Lægerne skal ikke prioritere. De skal derimod vælge, hvilke værktøjer, de ønsker at anvende for at give deres patienter mest mulig livskvalitet, og de skal vælge mellem de muligheder, som kan godkendes til formålet.

Sådan må rollefordelingen være.

Arbejdet for at sikre de tilstrækkelige medicinbudgetter er heller ikke lægernes ansvar. Det er politikerne, som skal sørge for, at der er afsat tilstrækkelige budgetter, så patienterne kan få en behandling, vi kan være bekendt.  

Netop dér kan den enkelte hæmatolog, og især hæmatologernes selskaber og foreninger, bidrage. Hæmatologiens sygdomme er smalle, og derfor er organiseringen af de hæmatologiske patienter ikke nær så ressourcefuld som mange andre sygdomsområder. Af samme grund har hæmatologien svært ved at få samme opbakning blandt politikerne som andre sygdomsområder, hvor der er stort vælgerpotentiale. Der kan lægerne hjælpe til og give deres besyv med, så politikerne kan fatte, at området skal prioriteres.

I denne – basale – fødekæde i sundhedsvæsenet er det pressens opgave at holde systemet i ørene, altså dem, der prioriterer og dem, der laver budgetterne, og også der kan hæmatologerne bidrage.

Uanset hvad: Hæmatologerne er – og bliver - omdrejningspunktet for fremgangene på området.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift