Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Kajeryster til Sophie Hæstorp - og Hjalte Aaberg skal fyres

Skrevet af Kristian Lund d. 20. Juni 2018

Rigsrevisionen er historisk barsk i sin kritik af Region Hovedstaden og håndteringen af sundhedsplatformen.

Havde det været en statslig myndighed, var de ansvarlige chefer omgående blevet fyret på gråt papir, og de ville næppe have haft fornuftige fremtidsmuligheder. Det ville også have kostet ministre. Foruden, selvfølgelig en kommissionsdomstol, som ville have travlt med at placere ansvaret mere præcist end Rigsrevisionen formår.

Så sønderlemmende er kritikken.

Statsrevisorerne finder på baggrund af Rigsrevisionens arbejde - "at Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital har været uprofessionel og kritisabel."

Mere pinligt kan det ikke blive.

Og dog, for statsrevisorerne konkluderer videre:

"Det skyldes, at regionen tog Sundhedsplatformen i brug uden tilstrækkelige analyser af, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet og sundhedspersonalets produktivitet."

Jamen dog, kan det være rigtigt - gjorde regionen virkelig ikke det?

Åbenbart ikke. Det skal imidlertid blive endnu værre, når statsrevisorerne går i detaljer:

"Statsrevisorerne bemærker, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet realiseres.

Statsrevisorerne fremhæver, at Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i brug:

  • Selv om systemet var ufærdigt og behæftet med fejl og mangler.
  • Uden tilstrækkelige tests.
  • Uden tilstrækkelig uddannelse af brugerne.
  • Med mangelfuld planlægning af ibrugtagningen.

Kan det blive meget værre.

Ja, det kan det faktisk, for rigsrevisoonen og statsrevisorerne er jo slet ikke opmærksomme på den kultur som den selvsamme ledelse har skabt for at forsvare deres sundhedsplatform - og det er menneskeligt set suverænt det værste ved regionens håndtering.

Siden sundhedsplatformen blev introduceret, har regionens ledelse tydeligt straffet læger, der var åbenmundede i deres kritik. Det har ikke just været karrierefremmende, og af samme grund har mange holdt deres kæft.

Den mafiøse ledelsesstil har skabt en råddenskab i forholdet mellem ledelse af lægegruppen, og det har ført til, at læger har sagt deres jobs op. Ja, det har været så elendigt, at de læger, som ellers har formået at arbejde med systemet og fået det til at fungere for dem, ikke har turdet udtale sig om deres vurdering. Så sygt har det været.

Det, man kan håbe på nu, er, at Region Hovedstaden er parat til at skille sig af med de ansvarlige. Hjalte Aaberg har ikke fået sin ansættelse forlænget, så han stopper med udgangen af året. Han bør ikke fortsætte efter denne kritik. Han er om nogen den person, som har bagatelliseret kritik og intimideret dem, der vovede at hæve røsten. Han skal bortvises - ellers er der ingen rimelighed til.

Men der er sandelig også behov for, at Region Hovedstaden selv undersøger, om andre chefer er så belastet, at de ikke kan fortsætte. Hvad med Svend Hartling, og hvad med hospitalsdirktørerne, som satte kikkerten for det blinde øje og som latterliggjorde kritikere af systemet.

Deres adfærd burde undersøges nærmere, og få konsekvenser.

Som en læge en dag spurgte mig: "hvor kan jeg finde de ledere i denne region, som jeg kan se op til?"

Efter denne kritik er det sandelig et åbent spørgsmål.

Til gengæld skal Region Hovedstaden hurtigt reetablere tilliden til ledelsen, og den kan kun genskabes, hvis Sophie Hæstorp Andersen erkender sine fejl og griber handlekraftigt ind over for dem, der ikke levede op til ansvaret.

Den reaktion, som regionen har lagt frem, er under alle omstændigheder helt utilstrækkeligt. Regionen kommer ikke ud af krisen, ved at feje realiteterne ind under tæppet, og det er regionen øjensynlig parat til.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift