Kristian Lunds blog

Hæmatologerne skal passe på ikke at blive overset

Skrevet af Kristian Lund d. 10. December 2017 i Samfund

Mens danske hæmatologer drøner rundt i den hæmatologiske myretue i Atlanta, så er tiden ikke gået i stå herhjemme. I nat indgik regeringen og Dansk Folkeparti finansaftalen, som afgør, hvordan livet skal være i sundhedsvæsenet i det kommende år.

I alt afsatte parterne yderligere to mia. kr. til de kommende tre år, og det er – som de fleste ved – småpenge, når de fordeles på en masse aktiviteter. Men nogle af pengene er afsat med fornuft, nemlig en forskningspulje til immunterapi. Og her er tale om penge, som hæmatologien burde interessere sig for – desværre med et svagt udgangspunkt.

I finanslovsaftalen begejstres politikerne over fremgangen for immunterapi: ”De seneste år er der sket et markant gennembrud, hvor immunterapi har vist sig at have en særdeles god effekt og forbedret overlevelse for nogle patienter. Det betyder bl.a., at nogle patienter, der tidligere døde af modermærkekræft inden for få måneder, nu overlever,” skriver de.

Den udvikling vil regeringen og Dansk Folkeparti støtte, så flere patienter kan få gavn af de nye behandlingsmetoder indenfor immuntera. Konkret afsættes der en pulje på 15 mio. kr. årligt i

2018-2021 til at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi.

Finanslovspartierne hæfter sig ved at behandlingen ikke har virkning for halvdelen af patienterne, og en del patienter oplever alvorlige bivirkninger. ”Derfor forskes der intensivt i at finde en metode til at udpege de patienter, der vil få gavn af behandlingen.” Finanslovsteksten hæfter sig også ved potentialet: ”Med de mange nye behandlingsmetoder inden for immunterapi opstår der hele tiden nye potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen.”

Pengene skal administreres af Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), der netop har til opgave at sætte fokus på udviklingen og samarbejde om forskningen inden for bl.a. immunterapi på tværs af landet.

Her spiller DCCC’s såkaldte Fagligt udvalg en nøglerolle. Fagligt udvalg har 28 medlemmer, altså nærmest et parlament, og hæmatologien sidder bare på to sæder, nemlig Hans K. Hasselbalch, professor i hæmatologi, Sjællands Universitetshospital - Roskilde, og Kjeld Schmiegelow, professor, BørneUngeklinikken, Rigshospitalet.

Bare de ikke overses.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Comments (1)

  • Hans Johnsen

    Hans Johnsen

    10 December 2017 at 19:41 |
    Også Professor Martin Bøgsted Hæm Afd Aalborg Universitetshospital!

    reply

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift