Kristian Lunds blog

Fremtiden for nye hæmatologiske lægemidler tegner vanskeligere

Skrevet af Kristian Lund d. 13. December 2018

Fra årsskiftet går Medicinrådet i gang med at anvende en ny såkaldt metodehåndbog når nye lægemidler skal godkendes som standardbehandling herhjemme. Hvordan systemet kommer til at fungere i praksis er uklart, men det er givet, at smalle lægemidler, som de hæmatologiske, får en sværere gang på jord. 

Selve metodehåndbogen indeholder to væsentlige ændringer. I fremtiden har Medicinrådet flere muligheder for at indplacere og kategorisere dokumentationen bag lægemidlerne, og hvad det betyder skal eftertiden vise. Men for hæmatologer er det straks mere reelt og konkret, at det fremtidige system - populært sagt - vil lægge mere vægt på usikkerheder og konfidensintervaller end i dag.

Groft sagt vil det føre til, at lægemidler, som baserer sin evidens på studier med beskedne populationer, vil få vanskeligere end i dag ved at komme igennem nåleøjet end studier med større populationer. I samme moment får fagudvalgene, og lægerne, reduceret deres indflydelse i forhold til Medicinrådet. 

Derfor er der grund til at erindre om forårets skænderi mellem DHS og Medicnrådets formand Steen Werner Hansen. Anledningen var, at Henrik Frederiksen udtrykte sin bekymring for, hvordan det skal håndteres, når der opstår divergens mellem anbefalingerne fra de forskellige fora, som giver sig af med vejledninger. 

”Hvis der er forskellige vejledninger for, hvordan vi skal håndtere bestemte sygdomme, kan vi ikke vide, hvilke der bliver fulgt. Endnu har Medicinrådet stort set ikke udgivet nogle anbefalinger, men jeg går ud fra, at problematikken vil opstå på et tidspunkt. Tiden må vise, hvor stort problemet bliver,” sagde han den gang.

DHS-formanden fik klar besked ved den lejlighed. Til Hæmatologisk Tidsskrift sagde den ene af Medicinrådets formænd, Steen Werner Hansen nemlig sådan her: 

”Det ville undre mig, hvis vejledninger fra Medicinrådet og vejledninger fra DMCG’erne skulle adskille sig fra hinanden, for det er jo fagfolk, der sidder og laver vurderingerne – og jeg regner da med, at man i DMCG’erne har samme evidensniveau, som vi har i Medicinrådet. Jeg har svært ved at forestille mig, at DMCG’erne skulle anbefale en standardbehandling, som ikke er anbefalet af Medicinrådet.”

Signalet fra Steen Werner Hansen er klokkeklart – Medicinrådet har ret. Altid. Og der er ingen udsigt til, at der vil blive lyttet til andre.

Der tegner sig derfor et mere dystert billede af fremtiden for hæmatologisk behandling.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift