Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det var pokkers – besparelserne løfter kvaliteten

Skrevet af Kristian Lund d. 01. marts 2017

I disse forbandede sparetider er det vederkvægende, når en klinikchef tør bekende, at en tung besparelse faktisk har ført til fordele.

Men det gør Lars Kjeldsen, klinikchef på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling, som har nedlagt det ene af tre sengeafsnit. Men det har vist sig at være den rigtige løsning, siger han til Hæmatologisk Tidsskrift.

Det sker jo, at besparelsen fører til lukning af aktiviteter, som for længst burde være droppet.

Kristian Lund

”Nogle gange er det besparelser, der gør, at man får taget den rigtige beslutning og får gået derhen, hvor man måske skulle være gået hen lidt før,” siger han.

”Vi har lukket 12 senge over fire-fem år. Før havde vi 56 pladser, nu er vi nede på 44, og vi har stadig ind imellem ledige pladser, fordi vi er blevet enormt gode til at omlægge ting til ambulant regi og gøre meget mere i ambulatorierne. Så udviklingen er sund og naturlig, men den konkrete omstrukturering er udløst af en besparelse,” siger Lars Kjeldsen, og det er langt fra sikkert at han får ros for sin indstilling overalt.

Men det er jo sandt, og det sker igen og igen, at afdelinger, som ellers nærmest skal i traumebehandling, når de skal trækkes igennem nye sparerunder, ender med løsninger, der forbedrer deres arbejdsindsats. Det sker jo, at besparelsen fører til lukning af aktiviteter, som for længst burde være droppet. Andre gange bliver løsningen at behandle patienter ambulant, hvilket så kan vise sig at være en fordel for både patienterne, personalet og økonomien. 

Bare det var sådan hver gang – men sådan er det jo ikke.

I stedet kan vi glæde os over ledere, der tør vedgå, at det er muligt at vende spareplaner til kvalitetsforbedringer. Det kræver nemlig mod i dagens danske sundhedsvæsen.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

FORSIDEN LIGE NU

Hemlibra anbefalet som mulig standardbehandling

29. juni 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet anbefaler Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til patienter med hæmofili A med inhibitor mod faktor VIII, og hvor…

Lovende resultater for ny immunterapi til børn med B-ALL

20. juni 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
EHA: Et kinesisk studie tyder på, at CD22-rettet CAR-T-celleterapi er en effektiv og sikker behandlingsmulighed for børn med recidiverende eller refraktær…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift