Kristian Lunds blog

Cannabis har længe været rykket ind hæmatologien

Skrevet af Kristian Lund d. 01. Marts 2018

Hæmatologerne er nødt til at tage Folketingets cannabis forsøgsordning alvorligt - allerede i dag er der nemlig overraskende mange kræftpatienter, deriblandt hæmatologiske patienter, som anvender illegal cannabis som smertelindring.

Det fremgår af en omfattende patientundersøgelse, den såkaldte Barometerundersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse netop har offentliggjort, og som har deltagelse af over 5000 kræftpatienter, deriblandt 7,1 procent med lymfomer/kræft i bloddannende væv. Deltagerne er kræftpatienter, som er diagnosticeret med kræft første gang i perioden 1. juli-20. december 2016. 

Undersøgelsen fortæller ikke, hvor mange af de hæmatologiske patienter som anvender cannabis uden recept, men af alle kræftpatienter oplyser 183, at de bruger cannabis illegalt som supplement til deres behandling. Det svarer til ca. 3,6 procent af respondenterne til netop disse spørgsmål.

Hvis hele kræftpopulationen i Danmark anvender illegal cannabis i samme omfang, så svarer det til 10.000 patienter. Så stort behøver tallet nu næppe at være, men tallet må ikke desto mindre være stort, også for hæmatologien.

Cannabis er altså allerede rykket ind i hæmatologien – bare illegalt og helt uden lægelig kontrol. Det aspekt bør hæmatologerne tænke ind i deres overvejelser om mulighederne ved medicinsk cannabis. Det vil være en klar forbedring for patienterne at få tilbudt cannabis under ordnede forhold, og på en måde så der kan høstes erfaringer – snarere end at patienterne selv køber cannabis på det illegale marked.

Formanden for hæmatologernes selskab Henrik Frederiksen er – med rette - kritisk overfor cannabisforsøget. Hans pointe er at det ”bekymrende for patientsikkerheden, når man bruger lægemidler, som ikke har været igennem den sædvanlige vurdering af myndighederne.” 

Han har ret, og han har også ret i sin anden pointe, nemlig at ”alle udokumenterede behandlinger skal gives i protokolleret set-up. Så hvis man skal gøre det ordentligt, skal man lave protokoller, hvor man sammenligner medicinsk cannabis med gængs standardbehandling, så man får en systematisk indsamling af effekt og bivirkninger.”

Men det bør ikke føre til at hæmatologien fravælger at deltage i den ellers så forhadte cannabisforsøgsordning. De mange hæmatologiske patienter som eksperimenterer med illegale rusmidler har krav på at få et alternativ, og det kunne jo være medicinsk cannabis.

Fakta om Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse 2017

Undersøgelsen er en national populationsbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor alle personer i alderen 30-99 år, der for første gang blev diagnosticeret med kræft i perioden 1. juli-20. december 2016, er inviteret til at deltage. Mere end 10.000 kræftpatienter modtog 4-7 måneder efter deres diagnose et spørgeskema, hvilket 5.389 kræftpatienter besvarede (svarprocent 52 %). 

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Hæmatologisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.

Leave a comment

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift