Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Stop med at lege politibetjent, Kræftens Bekæmpelse

Af Kristian Lund d. 18. November 2019.

Hvis man pludselig skulle blive ramt af leukæmi, lymfekræft eller myelodysplastisk syndrom (MDS), så vælger virkelig mange at melde sig ind i LyLe, Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS.

Medicinrådet jonglerer med gruppeeffekt - og med principperne

Af Kristian Lund d. 07. maj 2019.

Det så uskyldigt ud, da Medicinrådet på sit seneste møde 10. april meddelte omverdenen, at man havde besluttet at udvide anbefalingen af kombinationsbehandlingen med lægemidlerne encorafenib og binimetinib mod modermærkekræft.

I sin pressemeddelelse skrev rådet bl.a.: ”Omtrent 35-40 flere patienter årligt kan nu få den nye behandling.”

Medicinrådet et år om at godkende livsvigtig medicin

Af Kristian Lund d. 29. Januar 2019.

En gennemsnitlig længere overlevelse på to år og et begejstret fagudvalg har ikke været nok til at indføre lægemidlet Revlimid til vedligeholdelsesbehandling til myelomatosepatienter efter autolog stamcelletransplantation. Medicinrådet har indtil videre været et år om at behandle en godkendelse. Og alt imens går dødsyge myelomatosepatienter og venter på en behandling.

Fremtiden for nye hæmatologiske lægemidler tegner vanskeligere

Af Kristian Lund d. 13. December 2018.

Fra årsskiftet går Medicinrådet i gang med at anvende en ny såkaldt metodehåndbog når nye lægemidler skal godkendes som standardbehandling herhjemme. Hvordan systemet kommer til at fungere i praksis er uklart, men det er givet, at smalle lægemidler, som de hæmatologiske, får en sværere gang på jord. 

Kajeryster til Sophie Hæstorp - og Hjalte Aaberg skal fyres

Af Kristian Lund d. 20. Juni 2018.

Rigsrevisionen er historisk barsk i sin kritik af Region Hovedstaden og håndteringen af sundhedsplatformen.

Havde det været en statslig myndighed, var de ansvarlige chefer omgående blevet fyret på gråt papir, og de ville næppe have haft fornuftige fremtidsmuligheder. Det ville også have kostet ministre. Foruden, selvfølgelig en kommissionsdomstol, som ville have travlt med at placere ansvaret mere præcist end Rigsrevisionen formår.

DHS-formand forudser konflikter med Medicinrådet

Af Kristian Lund d. 26. April 2018. i Samfund

Gad vide om en konflikt er på vej mellem Medicinrådet og DMCG’erne.

Bekymringen opstår efter formanden for Dansk Hæmatologisk Selskab, Henrik Frederiksen, har luftet sin frygt for hvad der sker når forskellige Medicinrådet har andre anbefalinger end de multidisciplinære cancer grupper. Så ”kan vi ikke vide, hvilke der bliver fulgt,” er hans pointe her i Hæmatologisk Tidsskrift.

 

Cannabis har længe været rykket ind hæmatologien

Af Kristian Lund d. 01. Marts 2018.

Hæmatologerne er nødt til at tage Folketingets cannabis forsøgsordning alvorligt - allerede i dag er der nemlig overraskende mange kræftpatienter, deriblandt hæmatologiske patienter, som anvender illegal cannabis som smertelindring.

Regionsklinikker er ingen gave til hæmatologien

Af Kristian Lund d. 14. Februar 2018.

Alle taler om manglen på praktiserende læger - og i visse regioner fryder de sig over deres snedige løsning, regionsklinikkerne. Desværre er deres opfindelse bestemt ikke en gave til hverken hæmatologien eller opsporingen af andre komplicerede og sjældne sygdomme.

Cannabis-forsøget behøver hjælp fra hæmatologerne

Af Kristian Lund d. 22. Januar 2018.

Hæmatologer har også et ansvar. Det ugennemtænkte cannabisforsøg, politikerne har sat i gang med virkning fra i år, behøver en indsats fra læger som er parat til at afprøve cannabis i videnskabelige studier - og det gælder også hæmatologien, der  udtrykkeligt er udpeget som et satsningsområde for dette forsøg. Ellers bliver det skønne spildte kræfter, og patienterne som hungrer efter svar på, om cannabis faktisk virker, vil blive snydt.

Test, test og atter test – surt, men nødvendigt

Af Kristian Lund d. 13. December 2017.

Det er ingen overraskelse, og slet ikke for hæmatologer, at fremtiden kommer til at dreje sig om test og superpræcis diagnostik.

På ingen områder er det mere rigtigt end for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som velsagtens er længere end alle andre cancere når det gælder om at teste.

Skal hæmatologerne prioritere – eller kræve ind?

Af Kristian Lund d. 12. December 2017.

Det er bestemt en vigtig debat formanden for Dansk Hæmatologisk Selskab, Henrik Frederiksen, tager fat på i gårsdagens udgave af Hæmatologisk Tidsskrift fra ASH.

Til daglig er han jo overlæge på Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, og der møder han en hverdag, som bare bliver dyrere og dyrere – og stadigt mere ressourcekrævende.

Hæmatologerne skal passe på ikke at blive overset

Af Kristian Lund d. 10. December 2017. i Samfund

Mens danske hæmatologer drøner rundt i den hæmatologiske myretue i Atlanta, så er tiden ikke gået i stå herhjemme. I nat indgik regeringen og Dansk Folkeparti finansaftalen, som afgør, hvordan livet skal være i sundhedsvæsenet i det kommende år.

Velkommen til ASH 2017: Vanskeligere, mere krævende – og, tro det eller ej, endnu dyrere

Af Kristian Lund d. 09. December 2017.

I de seneste år har ASH budt på nyheder om et nyt behandlingsregime. Men nu er fremtidsmusikken om CAR-T celle terapi rent faktisk på vej til at blive til virkelighed - klar til patienterne.

Hæmatologien behøver hjælp

Af Kristian Lund d. 09. November 2017. i Samfund

Fronterne er trukket skarpt op i den puniske krig, der netop nu udspiller sig i det hæmatologiske verden.

Den aktuelle anledning blev en artikel i Dagens Medicin, som præsenterede Vejle Sygehus som den store vinder, når det gælder behandling af myelomatose her til lands. Konklusionen var baseret på den seneste årsrapport fra myelomatosedatabasen, som ifølge lægeavisen viser, at overlevelsen i Vejle ”stikker af” sammenlignet med resten af landet. Avisens forside prydedes af Torben Plesner, den ledende overlæge på Hæmatologisk Afdeling i Vejle.

Ny eksamen: Kan Medicinrådet mon regne

Af Kristian Lund d. 30. Oktober 2017. i Samfund

Spinraza-sagen sendte Medicinrådet til sin første eksamen. Havde rådet et hjerte, eller handlede prioriteringsprojektet i dette tilfælde bare om at spare penge.

Håndteringen gav svaret. Medicinrådet magtede ikke at finde en løsning, der sikrer, at patienterne, små børn, der reelt ligger for døden, kan få et lægemiddel, der for alvor kunne give dem et liv.

[12 3 4  >>  

Medicinrådet afviser daratumumab i ny kombination

Medicinrådet har på gårdsdagens møde valgt ikke at anbefale CD38-antistoffet Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) som standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift