Danske forskere kortlægger risiko for øjen-GvHD efter stamcelletransplantation

Skrevet af Signe Juul Kraft den . Skrevet i Uncategorised.

En ny undersøgelse støttet af Kræftens Bekæmpelse kan bruges til at udpege patienter, som er i særlig risiko for at udvikle øjensygdommen øjen-GvHD (graft-versus-host sygdom) efter en stamcelletransplantation.

Læge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme Helene Jeppesen står i spidsen for den nye undersøgelse, som er publiceret i tidsskriftet Bone Marrow Transplantation. I studiet har forskergruppen kortlagt øjen-GVH blandt 1.407 patienter, der fik en stamcelletransplantation på Rigshospitalet i årene 1980-2016. Forskerne har undersøgt, hvilke patienter der har en særlig risiko for at udvikle øjen-GvH, og som man derfor bør være særligt opmærksom på.

Ifølge den nye undersøgelse har 13 procent af patienterne tørre øjne allerede inden stamcelletransplantationen. Opgørelsen viser, at en lav Schirmers Test (test, der kan vurdere tårekirtlens evne til at danne tårevæske) inden transplantationen giver en større risiko for øjen-GVH.

Undersøgelsen viser desuden, at 18 procent af de patienter, der har fået en højdosis-forbehandling med kemoterapi, har øjen-GvHD fem år efter stamcelletransplantationen, mens 35 procent af patienter, der har fået en lavdosis-forbehandling, er ramt.

Risikoen handler dog ikke om selve forbehandlingen, men formentlig om hvilke patienter der får de to forskellige forbehandlinger, forklarer Helene Jeppesen.

”Der er flere faktorer, der kan bidrage til den højere forekomst af øjen-GVH ved lavdosis forbehandling.  Blandt andet er patienterne i denne gruppe ældre, og alle får stamceller fra perifert blod, det vil sige, at stamcellerne er høstet fra donorblod. Begge dele er tydelige risikofaktorer for øjen-GVH,” siger hun på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Blandt de patienter, der har fået en forbehandling med højdosis kemoterapi, er der desuden en lidt højere risiko for øjen-GvHD, hvis donoren ikke er i familie med patienten, og hvis man bruger stamceller fra en kvindelig donor. Ligeledes er der større risiko blandt patienter med kræft.

I dag går patienter, der får en stamcelletransplantation, til årlige undersøgelser hos en øjenlæge i fem år. Det bakker den nye undersøgelses konklusioner op om det og udpeger desuden nogle grupper, som måske bør ses tidligere, end de bliver i dag. Det er f.eks. ældre patienter og patienter med en lav Schirmers Test, som måske skal sættes i forebyggende behandling, påpeger Helene Jeppesen.

 

Øjen-GvHD er en tilstand, hvor donorcellerne angriber patientens celler, hvilket kan skabe en reaktion i øjnenes overflade, der kan give røde og meget tørre øjne. Mange, der rammes af øjen-GvHD mister også deres tåreproduktion.