Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Danske forskere kortlægger risiko for øjen-GvHD efter stamcelletransplantation

En ny undersøgelse støttet af Kræftens Bekæmpelse kan bruges til at udpege patienter, som er i særlig risiko for at udvikle øjensygdommen øjen-GvHD (graft-versus-host sygdom) efter en stamcelletransplantation.

Læge på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme Helene Jeppesen står i spidsen for den nye undersøgelse, som er publiceret i tidsskriftet Bone Marrow Transplantation. I studiet har forskergruppen kortlagt øjen-GVH blandt 1.407 patienter, der fik en stamcelletransplantation på Rigshospitalet i årene 1980-2016. Forskerne har undersøgt, hvilke patienter der har en særlig risiko for at udvikle øjen-GvH, og som man derfor bør være særligt opmærksom på.

Ifølge den nye undersøgelse har 13 procent af patienterne tørre øjne allerede inden stamcelletransplantationen. Opgørelsen viser, at en lav Schirmers Test (test, der kan vurdere tårekirtlens evne til at danne tårevæske) inden transplantationen giver en større risiko for øjen-GVH.

Undersøgelsen viser desuden, at 18 procent af de patienter, der har fået en højdosis-forbehandling med kemoterapi, har øjen-GvHD fem år efter stamcelletransplantationen, mens 35 procent af patienter, der har fået en lavdosis-forbehandling, er ramt.

Risikoen handler dog ikke om selve forbehandlingen, men formentlig om hvilke patienter der får de to forskellige forbehandlinger, forklarer Helene Jeppesen.

”Der er flere faktorer, der kan bidrage til den højere forekomst af øjen-GVH ved lavdosis forbehandling.  Blandt andet er patienterne i denne gruppe ældre, og alle får stamceller fra perifert blod, det vil sige, at stamcellerne er høstet fra donorblod. Begge dele er tydelige risikofaktorer for øjen-GVH,” siger hun på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Blandt de patienter, der har fået en forbehandling med højdosis kemoterapi, er der desuden en lidt højere risiko for øjen-GvHD, hvis donoren ikke er i familie med patienten, og hvis man bruger stamceller fra en kvindelig donor. Ligeledes er der større risiko blandt patienter med kræft.

I dag går patienter, der får en stamcelletransplantation, til årlige undersøgelser hos en øjenlæge i fem år. Det bakker den nye undersøgelses konklusioner op om det og udpeger desuden nogle grupper, som måske bør ses tidligere, end de bliver i dag. Det er f.eks. ældre patienter og patienter med en lav Schirmers Test, som måske skal sættes i forebyggende behandling, påpeger Helene Jeppesen.

 

Øjen-GvHD er en tilstand, hvor donorcellerne angriber patientens celler, hvilket kan skabe en reaktion i øjnenes overflade, der kan give røde og meget tørre øjne. Mange, der rammes af øjen-GvHD mister også deres tåreproduktion.

 

Udskriv Email

FDA anbefaler ny Sarclisa-kombi mod avanceret myelomatose

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA har givet grønt lys til CD38-hæmmeren Sarclisa (isatuximab) i kombination med carfilzomib og dexamethason (Kd) i en ny indikation.

Primær publikation stadfæster glofitamabs store potentiale mod lymfekræft

De primære resultater fra fase I/Ib-studiet NP30179, der undersøger effekten og sikkerheden af det bispecifikke CD3/CD20-antistof glofitamab hos patienter med relapseret/refraktær Non-Hodgkins Lymfom (NHL), bekræfter antistoffets potentiale mod indolente og aggressive lymfomer og viser langvarig effekt af behandlingen.

Mere effektiv version af daratumumab afprøves for første gang på mennesker

Biotechvirksomheden Genmab har udviklet en ny, modificeret udgave af blockbuster-præparatet Darzalex (daratumumab), der skal afstedkomme et endnu mere effektivt drab på myelomcellerne end foregangsstoffet. 

Kemoterapi kan ikke erstatte stråler forud for knoglemarvstransplantation hos børn med ALL

Mindre studier har indikeret, at børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) kan opnå samme sygdomskontrol ved behandling med moderne kombinationskemoterapi forud for allogen stamcelletransplantation, som de kan, hvis de forbehandles med helkropsbestråling. Et stort, multicenterstudie afkræfter denne tese.

FDA godkender ny CAR-T-celleterapi til behandling af non-Hodgkin lymfom

Den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har godkendt den tredje i rækken af genterapier til behandling af non-Hodgkin lymfom, CAR-T-celleterapien Breyanzi (lisocabtagene maraleucel).

Vejle har fuld fart på afprøvningen af bispecifikke antistoffer

Afprøvningen af bispecifikke antistoffer til patienter med hæmatologisk kræft sker ikke kun øst for Storebælt. Der er også skub i udviklingen på den anden side af broen.

Lars Kjeldsen: Hver genterapi stiller nye krav til hospitalerne

Ledende overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling Lars Kjeldsen advarer om, at hospitalerne mangler klassificerede laboratorier til at kunne håndtere genterapiprodukter. 

Hæmatologiske flytteplaner får ikke lutter roser med på vejen

Som sidste led i planerne for den sønderjyske sygehusstruktur flytter den ambulante hæmatologiske funktion fra Aabenraa til Sønderborg i november 2021. Flytteplanerne vækker bekymring hos nogle af patienterne. 

Zynteglo midlertidigt suspenderet fra markedet

Medicinalfirmaet bag Zynteglo (betibeglogene autotemcel), Bluebird Bio, har valgt midlertidigt at suspendere salget af genterapien med henvisning til mulige sikkerhedsproblemer.

Lymfekræftpatienter har fortsat respons på CAR-T-celleterapi efter fem år

Mere end halvdelen af de patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og follikulært lymfom, der er blevet behandlet med CAR-T-celleterapien Kymriah (tisagenlecleucel), har fortsat respons på behandlingen efter fem år.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os