Professor ærgrer sig over Medicinrådets afvisning af Dar MPV

Medicinrådets valg om ikke at anbefale Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) kommer bag på og ærgrer professor Niels Abildgaard. Behandlingen kunne have været en gamechanger, siger han. 

Havde Medicinrådet anbefalet Dar MPV til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, ville det nemlig have været første gang, at danske myelomatose-patienter kunne tilbydes daratumumab i første linje.

"Mange af de her patienter får i dag daratumumab i anden linje. Det er en fantastisk behandling, som radikalt har ændret prognosen og udsigterne for patienter med myelomatose. Dilemmaet er dog, at en del patienter risikerer at dø, inden de kan få daratumumab i anden linje. Derfor ville det have været en gamechanger at kunne tilbyde patienterne behandlingen allerede i første linje. Vores mål er jo altid at give den mest effektive behandling upfront, da det sikrer patienterne det bedst mulige liv og overlevelse," siger Niels Abildgaard.

I Danmark er daratumumab som monoterapi, samt i kombination med lenalidomid og dexamethason og med bortezomib og dexamethason godkendt som andenlinjebehandling til patienter med myelomatose.

Afviser Medicinrådets argumentation

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har i år anbefalet Dar MPV til den population af nydiagnosticerede myelomatose-patienter, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Det undrer Niels Abildgaard, at Medicinrådet ikke har gjort det samme.

"Jeg kan godt forstå, at der rent politisk kan være en grænse for, hvor dyrt et lægemiddel må være. Men i dette tilfælde begrunder rådet bl.a. deres afvisning med, at data fra godkendelsesstudiet (ALCYONE red.) skulle være af en meget lav kvalitet, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan de når frem til," siger han.   

Begrundelsen for rådets afvisning af Dar MPV lyder er, at de udgifter, der er forbundet med behandlingen til den enkelte patient, er for høje. ’Også selvom lægemidlet har merværdi af ukendt størrelse og altså samlet set vurderes at være bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag’, lyder det. Videre fremgår det, at Medicinrådet vurderer, at kvaliteten af de data, der er for sammenligning af Dar MPV med nuværende standardbehandling, er meget lav. ’Vi har ikke sikre resultater for, at behandlingen øger levetiden eller tiden uden sygdomsprogression, men patienterne får ikke flere bivirkninger, og deres livskvalitet bliver ikke dårligere, når man sammenligner med den behandling, man bruger i dag’, skriver rådet.

"Med udtrykket ’den nuværende standardbehandling’ mener Medicinrådet formentlig kombinationen af bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD), men MPV er også en standardbehandling, som alternativ til VRD," siger Niels Abildgaard.

Han opponerer således mod Medicinrådets konklusion:

"Data fra ALCYONE er stærke, og det er et veldesignet studie. Jeg har svært ved at se, hvordan studiet skulle have været gennemført mere korrekt. Det inkluderer en relevant målgruppe, har de rigtige stratificeringer, det er stort, og så er data overbevisende. En markant PFS-gevinst og en ti procents øget treårs-overlevelse til fordel for Dar MPV – det er jo en absolut kliniske vigtig og meningsfuld gevinst," siger Niels Abildgaard.

Det er data fra fase III-studiet ALCYONE, der vægter tungest i firmaet Janssens ansøgning om tilladelse til at markedsføre Dar MPV i Danmark. Ansøgningen er suppleret med data fra andre sammenligningsstudier.   

Et andet førstelinje-studie på vej

Afvisningen af Dar MPV behøver, ifølge Niels Abildgaard, ikke at slukke håbet om at anvende daratumumab i første linje helt. Data fra MAIA-studiet, der har undersøgt daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason i første linje til patienter med myelomatose, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, er stærke, og kan måske føre til en dansk godkendelse.

"MAIA-studiet undersøger daratumumab i en anden kombination end i ALCYONE-studiet, nemlig lenalidomid og dexamethason. Data fra MAIA er også rigtig stærke, så måske de kan danne baggrund for, at vi kan komme til at bruge daratumumab i første linje herhjemme. Her kan Medicinrådet dog tænkes at komme til at bruge samme begrundelse, altså at VRD er standardbehandling. Det er korrekt, men lenalidomid og dexamethason er også standardbehandling," siger Niels Abildgaard.  

I dag behandles nydiagnosticerede myelomatose-patienter med behandlingskrævende sygdom, som ikke er kandidater til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, med medicinske kombinationsterapier. Patienterne har en medianoverlevelse på omkring tre år, og en median progressionsfri overlevelse (PFS) på 18 måneder.

Medicinrådet oplyser, at det vil koste ca. én million kroner mere at behandle én patient med Dar MPV, end det gør at behandle patienterne med de mulige standardbehandlinger, som er til rådighed i dag. Beregningen tager højde for de ændringer, der vil ske i de efterfølgende behandlingslinjer. Omkring 140 myelomatose-patienter forventes at ville være kandidater til behandlingen, og de samlede omkostninger ved en anbefaling i det femte år efter ibrugtagning være derfor være ca. 95 millioner kroner. Lægemiddelfirmaet har imidlertid givet en fortrolig rabat, og derfor er de reelle tal lavere.

Om ALCYONE-studiet

ALCYONE-studiet er et randomiseret fase III-studie, som har inkluderet 706 patienter med nydiagnosticeret myelomatose fra 162 afdelinger i 25 forskellige lande. Samtlige patienter var erklærede uegnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte grundet komorbiditet eller alder (≥ 65 år), men havde en tilstrækkelig nyre- og leverfunktion og en performancestatus på 0-2. Patienterne blev stratificeret på alder (<75 år vs. ≥75 år), ISS-score og geografisk region (Europa vs. andet), og herefter randomiseret 1:1 til enten bortezomib, melphalan og prednisolon (n=356) eller Dar MPV (n=350). Hver serie varede seks uger, og patienterne fik op til ni serier i løbet af studieperioden.

Efter en median opfølgningsperiode på 40,1 måneder var 24 procent af patienterne i den eksperimentelle arm døde og 50 procent var progredieret, mens det galt henholdsvis 35 og 74 procent i kontrolarmen. Dar MPV resulterede således i en 58 procents reduktion i risiko for progression eller død (HR=0,42; 95% CI 0,34-0,51; P=0,0001). Efter tre års opfølgning var OS-raten 78,0 procent i den eksperimentelle arm og 67,9 procent i kontrolarmen, mens PFS-raten var henholdsvis 50,7 og 18,5 procent. Den mediane PFS var også højere for patienter i den eksperimentelle arm (36,4 måneder vs. 19,3 måneder), mens den mediane OS på nuværende tidspunkt ikke er nået i nogen af armene.

Tillæg af daratumumab var desuden associeret med højere samlet responsrate (ORR), og ved treårs-punktet blev der ikke registreret nye bivirkninger. Efter ni behandlingsserier fik flere patienter i den eksperimentelle arm alvorlige bivirkninger (38 procent), end det var tilfældet i kontrolarmen (33 procent). Pneumoni var den hyppigst rapporterede bivirkning.

 • Oprettet den .

Kultur

  • Chefredaktører
   Kristian Lund
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nina Vedel-Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nordisk annoncedirektør
   Marianne Østergaard Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Adresse

   Schæffergården
   Jægersborg Alle 166
   2820 Gentofte
   CVR: 37 21 28 22

   Kontakt

   Annoncer
   Kontaktinfo
   Abonnement
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
   Bo Karl Christensen, redaktionsleder
   Frederik Jølving, redaktionsleder
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Research
   Birgitte Gether