NICE anbefaler Xospata mod FLT3-muteret AML

Skrevet af Nina Bro d. i kategorien Uncategorised

NICE anbefaler Astellas orale behandling Xospata (gilteritenib) som monoterapi til behandling af voksne patienter med relaps/refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation.

Anbefalingen, som sker på baggrund af data fra fase III-studiet ADMIRAL, er betinget af en prisaftale indgået med Astella, og aftalen omfatter ikke brug af Xospata som vedligeholdelsesbehandling efter stamcellebehandling. 

I det randomiserede multicentersstudie ADMIRAL har Xospata vist signifikant bedre overlevelse  end kemoterapi hos voksne med FLT3 mutationer og som er refraktære eller har tilbagefald efter førstelinje AML-behandling. Den mediane overlevelse for patienter, som fik Xospata, var i studiet 9,3 måneder mod 5,6 for patienter der fik kemoterapi, og 37 procent af patienterne var stadig i live et år efter behandlingsstart mod 17 procent af patienterne, som fik kemoterapi. 

Prognosen for AML patienter er forblevet dårlig på trods af fremskridt inden for kemoterapi, og der er hidtil ikke sket store forbedringer i langtidsoverlevelsen i patientgruppen. Astellas landechef i Storbritannien Jackie Williams kalder på den baggrund NICE’s anbefaling for et vendepunkt.

“Voksne med denne specifikke form for AML får et meget tiltrængt mulighed for behandling, når førstelinjebehandlingen ikke længere har effekt, og de får relaps. Vi er stolte af at levere en behandling, som kan forlænge livet signifikant for disse patienter,” siger Jackie Williams til netmediet Pharmatimes.

EMA godkendte Xospata til voksne refraktære eller relapsende AML-patienter med FLT3-mutation i oktober, og i Danmark har Medicinrådet netop taget fat på sin vurdering af behandlingen.   

Udskriv