Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

NICE anbefaler Xospata mod FLT3-muteret AML

NICE anbefaler Astellas orale behandling Xospata (gilteritenib) som monoterapi til behandling af voksne patienter med relaps/refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation.

Anbefalingen, som sker på baggrund af data fra fase III-studiet ADMIRAL, er betinget af en prisaftale indgået med Astella, og aftalen omfatter ikke brug af Xospata som vedligeholdelsesbehandling efter stamcellebehandling. 

I det randomiserede multicentersstudie ADMIRAL har Xospata vist signifikant bedre overlevelse  end kemoterapi hos voksne med FLT3 mutationer og som er refraktære eller har tilbagefald efter førstelinje AML-behandling. Den mediane overlevelse for patienter, som fik Xospata, var i studiet 9,3 måneder mod 5,6 for patienter der fik kemoterapi, og 37 procent af patienterne var stadig i live et år efter behandlingsstart mod 17 procent af patienterne, som fik kemoterapi. 

Prognosen for AML patienter er forblevet dårlig på trods af fremskridt inden for kemoterapi, og der er hidtil ikke sket store forbedringer i langtidsoverlevelsen i patientgruppen. Astellas landechef i Storbritannien Jackie Williams kalder på den baggrund NICE’s anbefaling for et vendepunkt.

“Voksne med denne specifikke form for AML får et meget tiltrængt mulighed for behandling, når førstelinjebehandlingen ikke længere har effekt, og de får relaps. Vi er stolte af at levere en behandling, som kan forlænge livet signifikant for disse patienter,” siger Jackie Williams til netmediet Pharmatimes.

EMA godkendte Xospata til voksne refraktære eller relapsende AML-patienter med FLT3-mutation i oktober, og i Danmark har Medicinrådet netop taget fat på sin vurdering af behandlingen.   

Udskriv Email

Stat og regioner mangler strategi for at udnytte potentialet i kunstig intellligens

Hvis man vil være førende på kunstig intelligens (AI) og life science, som regeringen har givet udtryk for, skal man centralt fra staten og regionerne tage mere ansvar for udvikling og understøttelse på området.

Transretinsyre og arsentrioxid er effektivt mod pædiatrisk APL

Kombinationen af ​​transretinsyre og arsentrioxid er en effektiv behandling af børn med standard og højrisiko akut promyelocytisk leukæmi (APL).

MabThera-vedligeholdelse giver længere overlevelse ved FL end responstilpasset behandling

En responstilpasset behandling er forbundet med signifikant ringere progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med avanceret follikulært lymfom (FL) sammenlignet med vedligeholdelsesbehandling med MabThera (rituximab).

Læger vil fjerne behandlingsgaranti

Region Syddanmark, Region Sjælland og region Nordjylland udskyder nu operationer på grund af mangel på hænder og senge. Lægeforeningen opfordrer til, at behandlings- og udredningsgarantien suspenderes midlertidigt.

Leif Vestergaard: Uacceptabelt at Medicinrådet mangler tid til behandlings-vejledninger

Mængden af ansøgninger om vurdering af nye lægemidler går ud over nok så vigtigt arbejde med udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Situationen er uacceptabel og kalder på en løsning, vurderer patientrepræsentant i Medicinrådet Leif Vestergaard Pedersen.

Nyt studie: Molekylær analyse er nødvendighed for målrettet behandling af DLBCL

Der bør foretages en grundig molekylær analyse, før målrettede lægemidler tages i brug til patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). Sådan lyder meldingen fra forfatterne bag en ny litteraturgennemgang.

Forskere finder nye myelomatose-typer og potentielle målrettede behandlinger

En forskergruppe har udviklet en ny model, der bruger DNA- og RNA-sekventeringsdata fra hundredvis af patienter til at identificere specifikke gener og genetiske ændringer, der er ansvarlige for aldrig tidligere definerede undertyper af myelomatose.

Nye diagnostiske værktøjer i støbeskeen til at detektere SOS-syndromet

Patienter, der efter allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation udvikler svært hepatisk sinusoidalt obstruktivt syndrom (SOS) kan forbedre deres overlevelseschance ved at komme i behandling med lægemidlet Defitelio (defibrotide).

Medicinrådet får helt nye beføjelser til at godkende medicin

Fra 1. januar 2022 har Medicinrådet fået lov til at anbefale lægemidler betinget i en tidsbegrænset periode, har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Jura-eksperter: Medicinrådet kan godt anbefale off-label-brug af lægemidler

To juraeksperter bekræfter nu, at Medicinrådet ifølge dansk lovgivning og EU-retten både kan anbefale lægemidler off-label og sammenligne et godkendt lægemiddel med et off-label.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os