Kristian Lunds blog

Asciminib viser aktivitet mod stærkt forbehandlet CML

BCR-ABL1-hæmmeren asciminib viser aktivitet hos stærkt forbehandlede patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som har resistens over for eller uacceptable bivirkninger fra tyrosinkinaseinhibitorer (TKI'er), inklusive patienter i hvilke ponatinib-behandling er mislykket og dem med en T315I-mutation.

Det viser resultater fra en fase-I-dosiseskaleringsundersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Et mål med undersøgelsen var at bestemme sikkerheden, den maksimale tolererede dosis eller den anbefalede dosis, farmakokinetikken samt aktiviteten af ​​asciminib hos patienter med Philadelphia-kromosom (Ph) -positiv leukæmi efter svigt af flere godkendte TKI'er.

Manglende TKI-effekt hos patienter med Ph-positiv CML kan skyldes resistens over for eller uacceptable bivirkninger fra lægemidlet, eller begge dele. Aktuelt godkendte TKI'er er hovedsageligt målrettet mod ATP-bindingsstedet for BCR-ABL1, og cirka halvdelen af ​​klinisk resistens er forbundet med erhvervelsen af ​​mutationer i dette område af kinase, hvilket resulterer i ændringer, der gør TKI'er inaktive.

T315I-mutation, som er rapporteret hos cirka 20 procent af patienterne med mutationer, er forbundet med resistens over for alle klinisk tilgængelige TKI'er undtagen ponatinib. Uacceptable bivirkninger fra TKI'er forekommer også hos cirka 25 procent af patienterne.

I alt deltog 141 patienter med kronisk fase CML og ni med accelereret fase CML i studiet. Patienterne havde resistens over for eller uacceptable bivirkninger fra mindst to tidligere TKI'er. Asciminib blev administreret en eller to gange dagligt i doser fra 10 til 200 mg. Medianopfølgningen var 14 måneder. Den maksimalt tolererede dosis asciminib blev ikke nået i studiet.

Blandt patienter med kronisk fase CML havde 34 (92 procent) med et hæmatologisk tilbagefald et komplet hæmatologisk respons; 31 (54 procent) uden et komplet cytogenetisk respons ved baseline havde et komplet cytogenetisk respons. MMR (major molecular reponse) blev opnået eller opretholdt i 12 måneder hos 48 procent af patienterne, der kunne evalueres, inklusive otte ud af 14 (57 procent), der blev vurderet at have resistens over for eller uacceptable bivirkninger fra ponatinib. MMR blev opnået eller opretholdt efter 12 måneder hos fem patienter (28 procent) med en T315I-mutation ved baseline. De kliniske responser var holdbare; MMR blev opretholdt hos 40 ud af 44 patienter.

Dosisbegrænsende toksiske virkninger inkluderede asymptomatiske forhøjelser i lipaseniveauet og klinisk pancreatitis. Almindelige bivirkninger inkluderede træthed, hovedpine, arthralgi, hypertension og trombocytopeni.

Forfatterne konkluderer, at asciminib monoterapi viser holdbar klinisk aktivitet hos de fleste patienter med kronisk fase CML, og at lavkvalificerede, reversible bivirkninger forekom hos et mindretal af patienter.

Udskriv Email

Anti-CD5 CAR T giver respons ved relaps/refraktær T-cellemalignitet

Anti-CD5 CAR T-celler kan give komplette responser hos patienter med relaps/refraktær T-cellemalignitet.

Iclusig plus kemo ved nydiagnosticeret Ph+ ALL er på linje med stamcelletransplantation

Kombinationen af ​​hyper-CVAD-kemoterapi og tredjegenerations tyrosinkinasehæmmeren Iclusig (ponatinib) er på højde med resultater, der kan forventes ved stamcelletransplantation af voksne med nydiagnosticeret Philadelphia-positiv akut lymfatisk leukæmi (Ph+ ALL).

Medicinrådet anbefaler Venclyxto/MabThera til nogle CLL-patienter

Medicinrådet anbefaler Venclyxto (venetoclax) i kombination med MabThera (rituximab) som mulig standardbehandling til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der har modtaget mindst én tidligere behandling.

Dansk børneleukæmi-overlevelse er helt i top

Den danske overlevelse for børn med leukæmi overgås kun af Finland. Det viser en stor international sammenligning, som OECD har offentliggjort.

MRD er prognostisk markør ved kemofri-behandling af CLL

ASH: CLL-patienters respons på de nye målrettede, kemofri behandlinger kan kontrolleres ved en måling af minimal restsygdom (MRD). 

Positive resultater for CAR T mod myelomatose

En højdosisinfusion af CAR T-cellebehandlingen idecabtagene vicleucel (ide-cel) har i fase II-studiet KarMMa vist respons i mere end 80 procent af patienter med myelomatose.

Tværfaglige samtaler skal sætte fokus på livskvalitet

Rigshospitalets Klinik for Blodsygdomme sætter fokus på livskvalitet med en ny type tværfaglige samtaler. Samtalerne skal hjælpe patienter og deres pårørende med at få taget stilling til vigtige spørgsmål, inden deres sygdom er så fremskreden, at det er for sent.

Nyt studie: Træning gavner mennesker med seglcelleanæmi

Hidtil er fysisk træning blevet betragtet som for farligt for mennesker med seglcelleanæmi (SCD), men en ny undersøgelse viser, at træning ved lav til moderat intensitet ikke kun er sikkert, men også gavnligt for SCD-patienter.

Triplebehandling med Darzalex-kombi mod besværlig myelomatose meget bedre

ASH: Føjer man Darzalex (daratumumab) til standardbehandling med Kyproliz (carfilzomib) og dexamethason mod tilbagefald eller modstandsdygtig myelomatose kan man reducere risikoen for død eller sygdomsudvikling markant.

Real world: Hemlibra virker også hos børn med hæmofili A

ASH: Effekten af Hemlibra (emicizumab) til behandling af hæmofili A i den kliniske hverdag ligner effekten i de kliniske studier, og effekten ses også hos børn.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os