Kristian Lunds blog

Polatuzumab vedotin forbedrer overlevelsen for DLBCL-patienter

Polatuzumab vedotin kombineret med bendamustin og MabThera (rituximab) (pola-BR) har i et fase Ib/II-studie, præsenteret på årets EHA-kongres, vist sig at forbedre behandlingsrespons samt reducere risikoen for sygdomsprogression og død hos patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL) sammenlignet med behandling med bendamustin og MabThera alene.

I studiet blev 80 patienter med follikulært lymfom (FL) og 80 patienter med DLBCL randomiseret 1:1 til enten pola-BR eller BR i seks cyklusser. Patienterne blev stratificeret efter varighed af respons på sidste behandling, og FL-patienterne blev også stratificeret efter, om de havde høj eller lav sygdomsbyrde. Den gennemsnitlige opfølgning var 15 måneder.

I FL-patienterne viste pola-BR og BR lignende PET-CR (komplet responsrate ved PET-scanning). Derimod førte pola-BR hos patienterne med DLBCL til signifikant højere PET-CR og især længere progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) sammenlignet med BR uanset tidligere behandlingsstatus.

Ved behandlingens afslutning opnåede 40 procent af DLBCL-patienterne, der fik pola-BR, komplet respons, sammenlignet med 15 procent af patienterne behandlet med BR. Derudover tredobledes den gennemsnitlige PFS hos patienter behandlet med pola-BR mod BR alene (6,7 mod 2,0 måneder), mens OS blev mere end fordoblet (11,8 mod 4,7 måneder).

Toksiciteten for pola-BR og for BR var håndterbar og som forventet. De mest almindelige klasse 3-5 bivirkninger, der for både FL- og DLBCL-patienternes vedkommende var højere i pola-BR-gruppen end i BR-gruppen, var cytopenier, febril neutropeni og infektioner. Alvorlige bivirkninger, der var højere i pola-BR-gruppen end i BR-gruppen, var febril neutropeni og infektion.

Baseret på studiets tidlige resultater er polatuzumab vedotin blevet tildelt betegnelsen ’Breakthrough Therapy’ til r/r DLBCL af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, og betegnelsen PRIME af det europæiske lægemiddelagentur, EMA.

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte patienternes risiko for alvorlige infektioner, som er ansvarlig for hvert tredje dødsfald blandt patienterne.

Første fælles retningslinjer for CMML er offentliggjort

For første gang er der udarbejdet fælles anbefalinger for kronisk myelomonocytisk leukæmi (CMML). Retningslinjerne standardiserer diagnose, prognose og passende valg af behandling for voksne patienter med CMML.

Overlæge Paul Gram-Hansen er død

Overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH), Paul Gram-Hansen er død. Han blev 64 år.

Medicinrådet godkender lægemiddelanbefaling for hæmofili B

Medicinrådet har godkendt en lægemiddelrekommandation for hæmofili B, som gælder fra 1. april 2019. De klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres lægemiddelpriser, da fagudvalget vedrørende hæmofili tidligere har vurderet, at de lægemiddelrelaterede omkostninger ikke varierer imellem præparaterne.

Samarbejde skal udvikle personlig medicin til hæmatologisk kræft

Et nyt projekt skal etablere et nationalt samarbejde, som skal videreudvikle personlig medicin til patienter med hæmatologisk kræft. Projektet har modtaget støtte fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) til at udvikle fælles kliniske protokoller, hvor personlig medicin afprøves til patienter med tilbagefald af hæmatologisk kræft.

Risikoen for hjerteanfald stiger op til en kræftdiagnose

Ældre mennesker med kræft er mere tilbøjelige til at have haft et hjerteanfald eller slagtilfælde i månederne forud for deres kræftdiagnose end mennesker, der ikke har kræft.

Ninlaro forbedrer PFS hos transplanterede myelomatosepatienter

Proteasomhæmmeren Ninlaro (ixazomib) forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) efter autolog stamcelle-transplantation (ASCT) hos patienter med nyligt diagnosticeret myelomatose. Det viser resultater af det dobbeltblindede, randomiserede, placebokontrollerede fase III-forsøg TOURMALINE-MM3.

Millionstøtte til projekter som skal øge overlevelsen for børn med AML

Tre forskningsprojekter støttet af Børnecancerfonden skal på forskellige måder styrke behandlingen og øge overlevelsen hos børn med akut myeloid leukæmi (AML).

Hæmatologien indtager fjerdeplads i lægemiddeludvikling

I 2018 blev der godkendt ni nye lægemidler til behandling af hæmatologiske sygdomme i Europa. Det placerer hæmatologien på en fjerdeplads på listen over de områder, hvor der bliver godkendt flest nye lægemidler.

Revlimid udskyder markant progression for nye myelomatose-patienter

Vedligeholdelsesbehandling med Revlimid (lenalidomid) forbedrer signifikant den progressionsfri overlevelse (PFS) hos nyligt diagnosticerede myelomatose-patienter.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontakt

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk

  Redaktionen

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontakt

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk