Kristian Lunds blog

Polatuzumab vedotin forbedrer overlevelsen for DLBCL-patienter

Polatuzumab vedotin kombineret med bendamustin og MabThera (rituximab) (pola-BR) har i et fase Ib/II-studie, præsenteret på årets EHA-kongres, vist sig at forbedre behandlingsrespons samt reducere risikoen for sygdomsprogression og død hos patienter med recidiverende/refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL) sammenlignet med behandling med bendamustin og MabThera alene.

I studiet blev 80 patienter med follikulært lymfom (FL) og 80 patienter med DLBCL randomiseret 1:1 til enten pola-BR eller BR i seks cyklusser. Patienterne blev stratificeret efter varighed af respons på sidste behandling, og FL-patienterne blev også stratificeret efter, om de havde høj eller lav sygdomsbyrde. Den gennemsnitlige opfølgning var 15 måneder.

I FL-patienterne viste pola-BR og BR lignende PET-CR (komplet responsrate ved PET-scanning). Derimod førte pola-BR hos patienterne med DLBCL til signifikant højere PET-CR og især længere progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) sammenlignet med BR uanset tidligere behandlingsstatus.

Ved behandlingens afslutning opnåede 40 procent af DLBCL-patienterne, der fik pola-BR, komplet respons, sammenlignet med 15 procent af patienterne behandlet med BR. Derudover tredobledes den gennemsnitlige PFS hos patienter behandlet med pola-BR mod BR alene (6,7 mod 2,0 måneder), mens OS blev mere end fordoblet (11,8 mod 4,7 måneder).

Toksiciteten for pola-BR og for BR var håndterbar og som forventet. De mest almindelige klasse 3-5 bivirkninger, der for både FL- og DLBCL-patienternes vedkommende var højere i pola-BR-gruppen end i BR-gruppen, var cytopenier, febril neutropeni og infektioner. Alvorlige bivirkninger, der var højere i pola-BR-gruppen end i BR-gruppen, var febril neutropeni og infektion.

Baseret på studiets tidlige resultater er polatuzumab vedotin blevet tildelt betegnelsen ’Breakthrough Therapy’ til r/r DLBCL af det amerikanske lægemiddelagentur, FDA, og betegnelsen PRIME af det europæiske lægemiddelagentur, EMA.

Børns livskvalitet påvirket uanset inhibitor-tilstand

ISTH: Smerter forbundet med blødning, ledsmerter, behandlingsrelaterede smerter og udfordringer og begrænsninger i både den fysiske og sociale udfoldelse har ofte indflydelse på den overordnede livskvalitet hos børn med hæmofili-A – uagtet om det er med eller uden inhibitor.

Samlede HAVEN-data: Effektiv også på lang sigt

ISTH: Samlede data fra de fire studier HAVEN 1-2-3-4 bekræfter, at behandling med emicizumab af hæmofili-patienter – både med og uden inhibitor – er effektiv og desuden veltolereret. Kun få patienter oplever bivirkninger.

Hemlibra afvises mod arvelig blødersygdom

Medicinrådet har besluttet ikke at anbefale Hemlibra (emicizumab) som mulig standardbehandling til svær hæmofili A.

Imetelstat er effektiv behandling af LR-MDS

EHA: Foreløbige resultater viser, at imetelstat er en effektiv behandling af patienter med lavrisiko myelodysplastisk syndrom (LR-MDS), der fremkalder holdbar transfusionsuafhængighed (TI).

Venclyxto øger PFS men også dødsrisikoen for myelomatosepatienter

EHA: Selvom tilsætning af Venclyxto (venetoclax) til Velcade (bortezomib) og dexamethason signifikant forbedrer den progressionsfrie overlevelse for patienter med relaps/refraktær myelomatose, resulterer en øget dødsrisiko i en ugunstig fordel-risikoprofil i en bred befolkning.

Medicinrådet trækker anbefaling af middel tilbage grundet leveringsproblemer

Medicinrådet har besluttet at trække anbefalingen af hæmofili A-midlet Jivi (damoctocog alfa pegol) tilbage, fordi firmaet bag lægemidlet, Bayer, først kan levere 1. januar 2020.

Hidtil uset MRD-rate hos MCL-patienter behandlet med Gazyvaro

EHA: For patienter med ubehandlet mantlecellelymfom (MCL) kan CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) en dag i den nære fremtid tilbyde et alternativ til Mabthera (rituximab).

Darzalex-tillæg øger PFS for nydiagnosticerede myelomatosepatienter

EHA: Darzalex (daratumumab) plus Velcade (bortezomib), thalidomid og dexamethason (D-VTd) giver bedre sygdomsfri overlevelse for patienter med nydiagnosticeret myelomatose end Velcade, thalidomid og dexamethason alene (VTd).

NADK-genet kan være nyt terapeutisk mål mod T-ALL

EHA: Genet NADK er et af de mest lovende af en række potentielle terapeutiske mål, som i et studie præsenteret på EHA-kongressen, er blevet undersøgt ved T-celle ALL (T-ALL).

Nyt stof viser potentiale til at forbedre behandlingen af SCD

EHA: Et nyt stof mod seglcelleanæmi (SCD), voxelotor, forbedrer signifikant anæmi og hæmolyse og viser stærke tegn på, at det har potentiale til at være en sygdomsmodificerende behandling, der kan forhindre kronisk skade på organerne.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontakt

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk

  Redaktionen

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontakt

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk