Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Gazyvaro med kortere infusionstid godkendt i Europa

CD20-antistoffet Gazyvaro (obinutuzumab) med en infusionstid på halvanden time frem for tre-fire timer er blevet godkendt i Europa til behandling af fremskreden follikulært lymfom (FL).

CML-patienter kan fortsætte TKI-behandling under corona-pandemien

Patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) kan fortsætte behandling med tyrosinkinasehæmmere (TKI’er) under covid-19-pandemien uden, at det øger deres risiko for at blive smittet eller for at blive alvorlig syge.

Måling af ctDNA kan forudsige resultater hos DLBCL-patienter

Måling af cirkulerende tumorDNA (ctDNA) kan bruges til at forudsige resultater for patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der gennemgår CAR T-cellebehandling.

Hudlæger bør være opmærksomme på sjælden leukæmisygdom

I omkring 80 procent af tilfældene involverer den sjældne, aggressive hæmatologiske sygdom blastisk plasmacytoid dendritisk celle-neoplasma (BPDCN) huden.

Forskere oplever kæmpe benspænd i at få kunstig intelligens ind på hospitalerne

Selv om Danmark ifølge regeringens Life Science-strategi skal være et udstillingsvindue for kunstig intelligens, og at der skal sættes puljer af til innovative indkøb, så kæmper forskerne med at få godkendt projekter, der løfter sig over lokalt afdelingsniveau.

Studie viser lovende effekt af mTOR-hæmmer mod DLBCL

Det er sikkert at tilføje mTOR-hæmmeren temsirolimus (Torisel) til behandling med MabThera (rituximab) og kemoterapi, og kombinationen viser lovende aktivitet ved refraktær/relaps diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).

TKI-genstart forringer funktionen hos CML-patienter

Genstart af behandling med tyrosinkinasehæmmere (TKI’er) forringer funktionen hos patienter med kronisk fase kronisk myeloid leukæmi (CML-CP), som er i behandlingsfri remission (TFR).

Overlæge slår alarm: Kun algoritmer kan redde det pressede sundhedsvæsen

De seneste ti år er antallet af undersøgelser per patient steget med 10-15 procent om året og det betyder nu, at der mangler personale i alle led i en grad, så sundhedsvæsenet knirker, mener overlæge og professor Mikael Boesen.

Hæmatologi-professor: Nordisk AML-møde er træningslejr for specialister

Gennem de seneste tre år er der kommet flere nye lægemidler på markedet mod akut myeloid leukæmi (AML), end der har de 20 foregående år. Det stiller helt nye krav til hæmatologerne, der nærmest fra den ene dag til den anden skal kunne navigere mellem et stort antal mulige behandlinger.

Nordisk værktøj skræddersyr AML-behandlingen til den enkelte patient

Udtag celler fra knoglemarven eller blodet fra AML-patienter og fordel det i brøndene på flerbrøndsplader. Afprøv et eller flere lægemidler i hver brønd. Det er en metode at blive klogere på AML’s sygdomsbiologi og skræddersy behandlingen til den enkelte patient.

Kultur

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  MS Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Ledelse

  Webmaster

  Redaktion

  • Redaktionschef
   Helle Torpegaard
   helle@medicinsketidsskrifter.dk

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Sybille Hildebrandt - alm. praksis, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround

  Om os