Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet udsender nye lægemiddelanbefalinger for myelomatose

Medicinrådet har godkendt en ny lægemiddelrekommandation på basis af udbud for myelomatose-lægemidler.

I den nye rekommandation, som træder i kraft 1. april, erstatter Velcade (bortezomib) Bortezomib ”Teva” som behandlingsvalg for behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte samt behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og ikke kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte.

Der er ikke ændringer i rækkefølgen af behandlingsvalg for patienter, som tåler behandlingen og ikke er refraktære overfor behandling med lenalidomid, samt patienter med myelomatose i progression, som tidligere er behandlet med alkylerende kemoterapi, og som er refraktær eller relaps og refraktær overfor thalidomid, tenalidomid og bortezomib.

Behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte, skal alle have Velcade plus cyclophosphamid plus dexamethason.

Gruppen af behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og ikke kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte skal for mere end 70 procents tilfælde have Velcade plus melphalan plus prednisolon. Over 20 procent skal have Revlimid (lenalidomid) plus dexamethasone, mens under 10 procent på grund af høj alder eller komorbiditet efter en individuel klinisk vurdering skal behandles med enten melphalan plus prednisolon, bendamustin plus prednisolon eller cyclophosphamid plus prednisolon.

Medicinrådet godkendte lægemiddelrekommandationen på et møde 7. februar og påpeger, at rådet ikke har taget stilling til det kliniske grundlag for vejledningen, som er udarbejdet af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS. Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger viser en prioritering baseret alene på lægemiddelpris og ikke totalomkostninger.

Den nye rekommandation indeholder ikke alle godkendte lægemidler til mulig standardbehandling af myelomatose, og fagudvalget vedrørende myelomatose har ikke været inddraget i Medicinrådets opdatering af lægemiddelrekommandationen. Derimod besluttede Medicinrådet i august sidste år, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for myelomatose.

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift