Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Daratumumab sikker mod forstadier til myelomatose

ASH 2017: Behandling af patienter med ulmende myelomatose med daratumumab (Darzalex) er sikker og kan tilsyneladende reducere risikoen for at sygdommen bryder ud.

Det antyder tidlige data fra det randomiserede, åbne, fase 2 CENTAURUS-studie, som har undersøgt tre doseringsplaner for daratumumab monoterapi hos patienter med mellem- eller højrisiko-ulmende myelomatose. Undersøgelsen blev søndag præsenteret på ASH 2017 i Atlanta (Abstrakt 510).

I alt 123 patienter var randomiseret til en af ​​tre behandlingsarme, der modtog daratumumab 16 mg/kg intravenøst ​​i otte ugers cyklusser:

  1. En langt intens doseringsplan (LONG) hvor daratumumab blev administreret ugentligt i cyklus 1 hver anden uge i cyklus 2-3 hver fjerde uge i cyklus 4-7 og hver otte uger op til cyklus 20;
  2. en mellemdoseringsplan (INT), hvor daratumumab blev givet ugentligt i Cyklus 1 og hver otte uger op til cyklus 20
  3. en kort intens doseringsplan (SHORT), hvor daratumumab blev givet ugentligt i en cyklus.

Resultaterne viste, at daratumumab generelt var veltolereret med en sikkerhedsprofil, der var sammenlignelig med daratumumab hos patienter med genstridig (R/R) myelomatose. Behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos mindre end 10 procent af patienterne på tværs af alle grupper. Antallet af grade 3/4 infektioner var mindre end fem procent i alle grupper.

Bivirkninger af enhver art forekom hos 56 procent, 42 procent og 55 procent af patienterne i henholdsvis LONG, INT og SHORT doseringsgrupperne.

På tidspunktet for klinisk afskæring var en person død på grund af sygdomsprogression i den korte (SHORT) doseringsgruppe. Med en median opfølgning på 15,8 måneder var ORR numerisk højere i LONG-gruppen end i INT- eller SHORT-grupperne (56 procent, 54 procent og 38 procent).

De estimerede 12-måneders PFS-satser var henholdsvis 95 procent, 88 procent og 81 procent i henholdsvis LONG-, INT- og SHORT-grupperne.

"Disse tidlige resultater er opmuntrende og demonstrerer potentialet for daratumumab i bekæmpelse af myelomatose ved at behandle ulmende myelomatose, en forstadieragtig form af sygdommen," siger dr. Niels van de Donk, ved Institut for Hæmatologi, Utrecht universitets Medical Center.

Tags: ASH 2017

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift