Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Carfilzomib reducerer dødsrisikoen markant for genstridig myelomatose

ASH 2017: Kyprolis (carfilzomib) i kombination med lenalidomid og dexamethason (len/dex) reducerer dødsrisikoen for myelomatose-patienter markant mere end lex/dex alene.

Det viser den endelige analyse af den randomiserede fase 3 ASPIRE-undersøgelse, som mandag blev præsenteret på ASH 2017 i Atlanta (Abstrakt 743). 

Tidligere analyser har vist, at proteasomhæmmeren carfilzomib i kombination med len/dex resulterede i en 31 procent signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med len/dex alene hos patienter med genstridig (R/R) myelomatose (median 26,3 vs 17,6 måneder).

På tidspunktet for PFS-analysen var dataene for den samlede overlevelse (OS) endnu ikke nået, men viste en tendens til fordel for Kyprolis-gruppen.

I undersøgelsen blev patienter, der tidligere havde fået en-tre tidligere behandlinger randomiseret (1:1) til at få len/dex med og uden Kyprolis i 28 dages cyklusser.

Median opfølgningen var 67 måneder for begge grupper og den mediane OS var 48,3 (42,4-52,8) måneder for kyprolis-gruppen vs 40,4 (33,6-44,4) måneder for gruppen, der kun fik len/dex - svarende til en reduceret dødsrisiko på 21 procent.

Median OS var 11,4 måneder (19%) længere i Kyprolis-gruppen hos patienter, der havde været igennem en tidligere behandling (47,3 vs 35,9 måneder) og 6,5 måneder længere for patienter, der havde fået mindst to tidligere behandlinger (48,8 vs 42,3 måneder).

Blandt patienter med en tidligere behandlingslinje blev OS forbedret i kyprolis-gruppen uanset om patienter tidligere havde modtaget bortezomib. Hos patienter som havde fået bortezomib som førstebehandling blev median OS forbedret med 12 måneder (45,9 vs 33,9 måneder) og 7,9 måneder hos patienter, der ikke forudgående havde fået bortezomib som førstebehandling (48,3 vs 40,4 måneder).

Forskerne mener, at Kyprolis har vist en så statistisk signifikant og klinisk meningsfuld reduktion af dødsrisikoen, at kombinationen med lenamidolid og dexamethaso bør gøres til standardbehandling for genstridig myelomatose.

Tags: ASH 2017

FORSIDEN LIGE NU

DHS-årsmøde: Fokus på vira og immundefekt

08. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Vira og immundefekt er hovedtemaet på årsmødet i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS), som finder sted 9.-10. marts på Hindsgavl Slot. Ligesom på årsmødet i 2017,…

Allogen HCT medfører øget risiko for kognitive problemer

08. marts 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Patienter, der modtager myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) har en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse i årene efter…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift