Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blokering af protein kan være fremtidig behandling af myelomatose

Blokering af proteinet BMI-1 kan muligvis bruges som en ny strategi for behandling af myelomatose.

Det viser en undersøgelse, som er offentliggjort i Oncotarget .

I undersøgelsen blokerede forskerne BMI-1 i dyrkede myelomatoseceller ved hjælp af stoffet PTC 209. Grunden til, at forskerne valgte at studere BMI-1, er, at BMI-1 er en del af et proteinkompleks involveret i epigenetisk regulering og derfor kunne være et potentielt mål for at påvirke udviklingen af ​​myelomatose.

Resultaterne viste, at blokeringen af BMI-1 førte til, at cellelevedygtigheden faldt, og at en større andel af cellerne endte deres celledeling og døde. Celleoverlevelsen faldt både i celler fra patienter med nydiagnosticeret myelomatose og patienter med tilbagefald. Alt i alt tyder resultaterne på, at PTC-209 har en anti-myelom effekt, mener forskerne.

Når forskerne kombinerede PTC-209 med andre stoffer, der forhindrer epigenetiske ændringer, blev myelomatosecellernes overlevelse reduceret yderligere.

Ved behandling af tumorceller med hæmning af BMI-1 i kombination med stoffer, der tidligere er vist at have anti-myelom effekt, regner forskerne bag undersøgelsen med at kunne reducere tumorcelleoverlevelsen yderligere.

Undersøgelsen er et samarbejde med forskere ved Karolinska Institutet, Helsinki Universitet og Icahn School of Medicine, New York.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift