Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt antistof på vej til behandling af myelomatose

Antistofkonjugatet GSK2857916 er af de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, blevet tildelt betegnelsen ’gennembrudsbehandling’ (’Breakthrough Therapy Designation’) til behandling af myelomatose.

I sidste måned blev GSK2857916 tilsvarende af de europæiske tilsynsmyndigheder tildelt en såkaldt PRIME-betegnelse, som gives til udvikling af lægemidler, der er rettet mod et uopfyldt medicinsk behov.

GSK2857916 er designet som monoterapi til brug hos patienter, der har svigtet mindst tre tidligere behandlingslinjer, herunder et anti-CD38 antistof, og som er refraktære over for en proteasomhæmmer og et immunmodulerende middel.

GSK2857916’s status af gennembrudsbehandling er givet på baggrund af data fra en igangværende åbent fase 1 dosisopskalerings- og ekspansionsundersøgelse af patienter med tilbagefald/refraktær myelomatose, uanset BCMA-status. Data fra undersøgelsen præsenteres på det årlige ASH-møde i december.

GSK, som står bag det nye antistof, planlægger hurtigt at fremme kliniske forsøg med den lovende behandling, både alene og i kombination med andre behandlinger, for yderligere at undersøge, hvordan GSK2857916 kan gavne patienter med myelomatose.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift