Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kyprolis forbedrer overlevelsen for myelomatosepatienter

Myelomatosepatienter, der behandles med protesomhæmmeren Kyprolis (carfilzomib) overlever gennemsnitligt 7,6 måneder længere end dem, der får standardbehandling med den ældre proteasomhæmmer Velcade (bortezomib).

Det viser en analyse af samlet overlevelse fra fase III-undersøgelsen ENDEAVOR, der er offentliggjort i The Lancet Oncology.

I ENDEAVOUR er Kyprolis i kombination med dexamethason blevet sammenlignet med Velcade plus dexamethason. Resultaterne viser, at de patienter, der fik den Kyprolis-baserede behandling, havde en reduceret risiko for dødsfald på 21 procent sammenlignet med gruppen, der fik den Velcade-baserede behandling. Den samlede gennemsnitlige overlevelse var 47,6 måneder for Kyprolis-gruppen sammenlignet med 40,0 måneder for Velcade-gruppen.

Proetasomhæmmere virker ved at blokere aktiviteten af ​​et enzymkompleks, der blandt sine funktioner har at nedbryde proteiner, der er beskadiget eller ikke længere er nødvendige. Behandling med proteasomhæmmere forstyrrer denne regulering med det resultat, at affaldsproteiner i myelomatoseceller ikke destrueres. Dette resulterer i, at cellerne ophører med at dele sig og gennemgår programmeret celledød, kaldet apoptose.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift