Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandlinger med Darzalex godkendt til 2. linje

Darzalex (daratumumab) i to kombinationer er nu godkendt som standardbehandling i Danmark til myelomatose allerede som 2. linjebehandling. Godkendelsen skete på KRIS' sidste møde.

De to godkendte kombinationer er med henholdsvis revlimid + dexametason og med bortezonib+ dexametason. Begge som 2. linjebehandlinger.

Der er for begge kombinationer velgennemførte studier med 500-600 patienter, som viser en effekt på progressionsfri overlevelse (PFS), der som minimum er på niveau med de behandlinger, som KRIS tidligere har anbefalet. Godkendelsen som standardbehandling betyder, at patienter allerede ved første tilbagefald kan blive behandlet med de to meget effektive kombinationsbehandlinger.

Det er Dansk Myelomatose Studie Gruppe der har fremsendt de to ansøgninger om ibrugtagning af daratumumab i kombination med hhv. revlimid eller bortezonib (+dexametason) som 2. linjebehandling hos patienter med myelomatose.

KRIS anbefaler begge kombinationer som standardbehandling, og vil anmode Medicinrådet om at indplacere dem i behandlingsvejledningen for myelomatose. 

Denne godkendelse skete på Kris’ sidste møde. Herefter er det i Medicinrådet at den slags beslutninger tages.

FORSIDEN LIGE NU

Ny prognostisk markør kan ændre behandlingen af patienter med lymfekræft

17. oktober 2017 Lymfoma Redaktionen
Det bliver fremover lettere at identificere de patienter med lymfekræfttypen mantle celle lymfom (MCL), som ikke har gavn af den behandling, vi bruger i dag,…

Han vil bygge bro mellem forskning og klinik

11. oktober 2017 Forskning Birgit Brunsted
Med et ordentligt skub på 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal forskere fra BRIC og Rigshospitalet tage livtag med blodkræftsygdomme i et nyt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift