Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandlinger med Darzalex godkendt til 2. linje

Darzalex (daratumumab) i to kombinationer er nu godkendt som standardbehandling i Danmark til myelomatose allerede som 2. linjebehandling. Godkendelsen skete på KRIS' sidste møde.

De to godkendte kombinationer er med henholdsvis revlimid + dexametason og med bortezonib+ dexametason. Begge som 2. linjebehandlinger.

Der er for begge kombinationer velgennemførte studier med 500-600 patienter, som viser en effekt på progressionsfri overlevelse (PFS), der som minimum er på niveau med de behandlinger, som KRIS tidligere har anbefalet. Godkendelsen som standardbehandling betyder, at patienter allerede ved første tilbagefald kan blive behandlet med de to meget effektive kombinationsbehandlinger.

Det er Dansk Myelomatose Studie Gruppe der har fremsendt de to ansøgninger om ibrugtagning af daratumumab i kombination med hhv. revlimid eller bortezonib (+dexametason) som 2. linjebehandling hos patienter med myelomatose.

KRIS anbefaler begge kombinationer som standardbehandling, og vil anmode Medicinrådet om at indplacere dem i behandlingsvejledningen for myelomatose. 

Denne godkendelse skete på Kris’ sidste møde. Herefter er det i Medicinrådet at den slags beslutninger tages.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift