Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandlinger med Darzalex godkendt til 2. linje

Darzalex (daratumumab) i to kombinationer er nu godkendt som standardbehandling i Danmark til myelomatose allerede som 2. linjebehandling. Godkendelsen skete på KRIS' sidste møde.

De to godkendte kombinationer er med henholdsvis revlimid + dexametason og med bortezonib+ dexametason. Begge som 2. linjebehandlinger.

Der er for begge kombinationer velgennemførte studier med 500-600 patienter, som viser en effekt på progressionsfri overlevelse (PFS), der som minimum er på niveau med de behandlinger, som KRIS tidligere har anbefalet. Godkendelsen som standardbehandling betyder, at patienter allerede ved første tilbagefald kan blive behandlet med de to meget effektive kombinationsbehandlinger.

Det er Dansk Myelomatose Studie Gruppe der har fremsendt de to ansøgninger om ibrugtagning af daratumumab i kombination med hhv. revlimid eller bortezonib (+dexametason) som 2. linjebehandling hos patienter med myelomatose.

KRIS anbefaler begge kombinationer som standardbehandling, og vil anmode Medicinrådet om at indplacere dem i behandlingsvejledningen for myelomatose. 

Denne godkendelse skete på Kris’ sidste møde. Herefter er det i Medicinrådet at den slags beslutninger tages.

FORSIDEN LIGE NU

DHS-årsmøde: Fokus på vira og immundefekt

08. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Vira og immundefekt er hovedtemaet på årsmødet i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS), som finder sted 9.-10. marts på Hindsgavl Slot. Ligesom på årsmødet i 2017,…

Allogen HCT medfører øget risiko for kognitive problemer

08. marts 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Patienter, der modtager myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) har en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse i årene efter…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift