Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Empliciti kan forebygge myelomatose hos højrisikopatienter

EHA 22: Patienter med højrisiko asymptomatisk myelomatose kan uden større bivirkninger reducere deres risiko for behandlingskrævende myelomatose med en kombinationsbehandling af elotuzumab og LenDex.

Det viser en ny undersøgelse af Empliciti (elotuzumab) fra BMS, der søndag morgen blev præsenteret på den europæiske hæmatologikongres, EHA 22, i Madrid (Abstrakt S779).

Resultaterne er baseret på deltagelse af 50 patienter fra otte behandlingssteder. Median alderen var 62 år hos de 18 mænd og 32 kvinder.

Deltagerne blev vurderet som højrisiko SMM-patienter baseret på de nyligt definerede kriterier foreslået af Rajkumar et al. i Blood 2014.

Patienterne fik ugentligt Empliciti (elotuzumab) (10 mg / kg) på dag et, otte, 15 og 22 i de første to 28-dages cykler sammen med lenalidomid på dag 1-21.

I cyklerne tre-otte fik patienterne elotuzumab-infusioner på dag et, otte og 15. Dexamethason (40 mg) blev givet på dag et, otte og 15 til 40 af de 50 patienter.

Efter otte cykler eller bedste respons fik patienterne mulighed for at mobilisere med enten cyclophosphamid eller plerixafor og indsamle stamceller til fremtidig transplantation.

Patienter fik derefter lov til at fortsætte med vedligeholdelsesbehandling, hvor de fik elotuzumab (20 mg / kg) på dag 1 i kombination med lenalidomid på dag 1-21 i en 28 dages cyklus.

De væsentligste bivirkninger var hypophosphatemia (30 procent), neutropeni (14 procent), infektion (12 procent), anæmi (to procent), lungeemboli (to procent), udslæt (fire procent) og diarré (to procent).

Af de 31 evaluerbare patienter, der gennemførte de første otte behandlingscykler, var den samlede responsrate 84 procent inklusive to komplette responser, 11 meget gode delvise responser og 13 acceptabelt delvise responser. Til dato har ingen af ​​patienternes tilstand udviklet sig til symptomatisk myelomatose.

Forskernes konkluderer derfor, at kombinationen af ​​elotuzumab, lenalidomid og dexamethason tolereres godt og demonstrerer en høj responsrate uden progression til myelomatose.

Tags: EHA 2017

FORSIDEN LIGE NU

DHS-årsmøde: Fokus på vira og immundefekt

08. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Vira og immundefekt er hovedtemaet på årsmødet i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS), som finder sted 9.-10. marts på Hindsgavl Slot. Ligesom på årsmødet i 2017,…

Allogen HCT medfører øget risiko for kognitive problemer

08. marts 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Patienter, der modtager myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) har en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse i årene efter…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift