Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ingen forskel for ældres overlevelse efter HCT

Overlevelsen fire år efter allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) for patienter i alderen 65 år og ældre er sammenlignelig med patienter i alderen 55 til 64 år.

Det viser resultater fra en retrospektiv multicenterundersøgelse af 1.629 patienter med non-Hodgkin lymfom (NHL). Resultaterne blev præsenteret på BMT Tandem Meetings i slutningen af februar.

Undersøgelsen sammenlignede resultaterne fra 446 patienter i alderen 65 år og ældre med resultaterne fra 1.183 patienter i alderen 55-64 år, der gennemgik allogen HCT for NHL i perioden 2008-2015. Sygdomsundertyper af NHL omfattede follikulært lymfom, mantelcellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom og modent T- eller NK-cellelymfom.

Undersøgelsen fandt ikke signifikante forskelle i den fire-årige overlevelse (46 procent mod 51 procent) og sygdomstilbagefald/progression (42 procent mod 41 procent) efter allogen HCT for patienter i aldersgruppen 65 år og ældre (gennemsnitsalder 68 år) sammenlignet med patienter i aldersgruppen 55-64 (gennemsnitsalder 60 år).

Der blev heller ikke fundet signifikante forskelle i den kumulative forekomst af grad 2-4 akut graft-versus-vært-sygdom (GVHD) på dag 180 i aldersgruppen 55-64 år i forhold til den ældre aldersgruppe (hhv. 37 procent og 35 procent). Den kumulative forekomst af kronisk GVHD efter to år var også sammenlignelig i aldersgruppen 55-64 år og den ældre aldersgruppe (48 procent mod 45 procent).

Ud fra resultaterne konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at alderen alene ikke bør være afgørende for beslutningen om at henvise ældre patienter til transplantation.

FORSIDEN LIGE NU

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Ny genterapi har potentiale til at forbedre hæmofilipatienters liv markant

24. maj 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
En ny type genterapi til mennesker med hæmofili B ser ud til at kunne forbedre patienternes liv markant – og tilmed give en stor samfundsøkonomisk gevinst.…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift