Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Behandling med ibrutinib og nivolumab er ganske sikker

ASH 2017: Kombinationsbehandling med Imbruvica og Opdivo er ganske sikker for lymfomatiske patienter og kan måske især gavne patienter med Richters transformation.

Det viser et nyt fase 1/2-studie, der mandag blev præsenteret på ASH 2017 (Abstrakt 833) i Atlanta, og hvor forskerne fokuserede på sikkerheden hos patienter med hhv. lymfom (SLL), follikulært lymfom (FL), diffust stort B-celle lymfom (DLBCL) og Richters transformation (RT).

Prækliniske undersøgelser har påvist synergistisk antitumoraktivitet, når immun-checkpoint hæmmeren nivolumab (Opdivo) rettet mod PD-1/PD-L1 aksen blev kombineret med Bruton's tyrosinkinasehæmmere ibrutinib (Imbruvica).

Den nye undersøgelse blev indledt med et forsøg (del A), der skulle fastslå sikkerheden ved oralt ibrutinib i de godkendte doser på 420 mg (CLL, FL, DLBCL) og 560 mg (FL, DLBCL) pr. dag i kombination med standard, intravenøs nivolumab doser på på 3 mg/kg hver 2. uge.

I anden omgang (del B) undersøgte forskerne effekten af ​​denne kombination på fire ekspansionscohorter: patienter med R / R, ibrutinib og PD-1 hæmmer naivt CLL og SLL (inklusive deletion 17p og 11q), FL, DLBCL (GCB og ABC / ikke- GCB) og patienter med RT.

Ca. 35 patienter blev indskrevet i hver kohorte. I del B modtog pt 420 mg ibrutinib (CLL, SLL) eller 560 mg ibrutinib (FL, DLBCL, RT) med nivolumab.

Ialt 141 patienter blev behandlet i median 71,4 (CLL), 78,1 (SLL), 65,5 (FL), 19,9 (DLBCL) og 12,8 (RT) uger.

Kombinationen af ​​oral ibrutinib og intravenøs nivolumab viste en acceptabel sikkerhedsprofil i del A, hvor 14 patienter deltog. En dosisbegrænsende toksicitet af hyperbilirubinæmi grad 3 blev observeret, men blev løst efter 5 dage.

I del B deltog yderligere 127 patienter. Medianalderen var 65 år og 61,7% af patienterne var mænd. Median antal tidligere behandlingsformer var 3. De fleste almindelige bivirkninger for alle patienter var grad 1-2 og inkluderede diarré (31%), pyreksi og træthed (hver 23%).

Omfanget af ​​grade 3-4 neutropeni var 24% (DLBCL) til 56,7% (CLL), med febernutropeni rapporteret hos hhv. 2%, 5% og 13% patienter med henholdsvis CLL, RT og DLBCL.

Grade 3-4 anæmi blev observeret hos 20% (FL, RT) til 24% (DLBCL) af patienterne.

Immunrelaterede bivirkninger (IRAE) forekom hos 46,8% af alle patienter og var generelt klasse 1-2. Grade ≥3 IRAE blev rapporteret hos 13,5% af alle patienter; mest almindelige var udslæt og alaninaminotransferase øget. Bivirkninger, der førte til seponering af behandlingen eller død, blev rapporteret hos henholdsvis 27,0% eller 6,4% af behandlede patienter. Rapporterede dødsfald blev anset for uafhængige af at medicinen.

Den samlede responsrate (ORR, komplet respons [CR] + delvis respons [PR]) var 83,3% for CLL (inklusive PR med lymfocytose), 66,7% for SLL, 30,0% for FL, 35,6% for DLBCL og 60% for RT.

Foreløbige data indikerede (i begyndelsen af juni 2017), at median progressionsfri overlevelse (PFS) ikke var nået, men antoges af blive nået med længere opfølgning blandt CLL-patienter, ikke kunne fastsættes på grund af manglende hændelser blandt SLL-patienter, 5,5 måneder blandt FL-patienter, 3,2 måneder for den samlede gruppe DLBCL-patienter og 3,6 måneder blandt RT-patienter.

Der var en tendens til øget CR og PFS blandt DLBCLpatienter med forhøjet PD-L1 proteinfarvning (≥5% af tumorceller) ved central immunhistokemi analyse. Blandt RT-patienter havde 2/8 respondenter (PR eller bedre) forhøjet PD-L1-farvning. PD-L1-farvning var ikke forhøjet for alle andre kohorter.

Tilsammen får det forskerne til at konkludere, at kombinationebehandlingen af ​​ibrutinib og nivolumab ved fulde doser har en acceptabel sikkerhedsprofil hos patienter med R/R non-Hodgkin lymfom.

Den samlede responsrate (ORR) var sammenlignelig med de tidligere observerede med ibrutinib alene i forhold til CLL, SLL, FL og DLBCL.

Historisk har patienter med Richters transformation haft dårlige resultater ved behandling med ibrutinib alene eller med kemoterapi. I denne undersøgelse oversteg frekvensen af ​​klinisk respons forventningerne og kræver yderligere klinisk evaluering. Biomarkøranalyser pågår for at identificere patienter, der kan have mest gavn af denne nye terapi.

Tags: ASH 2017

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift