Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nivolumab godkendt som andenbehandling mod Hodgkins Lymfom

Det engelske svar på Medicinrådet, NICE, har godkendt Opdivo (nivolumab) til brug for patienter med klassisk Hodgkin Lymfom, hvor muligheden for alle andre behandlinger er udtømt.

I England vurderer BMS, at omkring 30 patienter om året med Hodgkin Lymfom, vil kunne have fordel af nivolumab i det første år.

"Patienter med Hodgkin Lymfom har ofte en dårlig prognose med begrænsede muligheder tilbage. Nivolumab tilbyder dem en lovende behandling, og vores udvalg kunne anbefale stoffet som en omkostningseffektiv brug af ressourcerne," siger professor Carole Longson, der er direktør for Center for Sundhedsteknologevurdering på NICE.

Lægemidlet vil blive anvendt hos patienter, hvis kræft udvikler sig, selvom de har fået en stamcelletransplantation fra deres egne celler og behandling med et andet lægemiddel kaldet brentuximab vedotin.

Hos en lille del af disse patienter kan nivolumab holde dem raske nok til at få en stamcelletransplantation fra en anden persons sunde celler.

Hodgkin Lymfom er en kræft i de hvide blodlegemer. Det får disse celler til at formere sig og miste deres evne til at bekæmpe infektioner.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift