Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlevelsesfordel med immunterapi for ALL

Antistoffet blinatumomab giver forbedret overlevelse sammenlignet med standard kemoterapi for resistent eller recidiverende akut lymfatisk leukæmi (ALL). Det viser en foreløbig analyse af fase 3-studiet TOWER.

Læs mere ...

Nye sikkerhedsforanstaltninger for idelalisib

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har udstedt nogle foreløbige forholdsregler vedrørende kræftmidlet idelalisib (Zydelig), som er godkendt i EU til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og follikulært lymfom.

Læs mere ...

Kontrolskanninger øger ikke overlevelse

Rutinemæssige kontrolskanninger af patienter, som er blevet behandlet for lymfekræfttypen diffust storcellet B-celle lymfom, afslører kun i meget begrænset omfang tilbagefald og øger formentlig ikke patienternes overlevelseschancer.

Læs mere ...

Gazyva godkendt i kombination med bendamustin

Den amerikanske sundheds- og lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt obinutuzumab (Gazyva®) i kombinatione med bendamustin kemoterapi efterfulgt af Gazyva alene som en ny behandling til folk med follikulært lymfom.

Læs mere ...

Ældre med CNS-lymfom har gavn af mildere behandling

Behandlingsresultaterne for ældre patienter med primært centralnervesystem lymfom (CNS-lymfom) kan forbedres ved at bruge et nyt behandlingskoncept, der indbefatter en vedligeholdelsesbehandling med temozolomid efter afsluttet induktionskemoterapi.

Læs mere ...

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift