Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk CML-patient fortalte sin opsigtsvækkende historie på EHA

EHA 22: En fyldt sal med over 1.000 mennesker rettede i år øjnene mod formand for Patientforeningen for lymfekræft, leukæmi og MDS (myelodysplastisk syndrom) - LyLe - Rita O. Christensen, da hun trådte op på talerstolen for at fortælle om sit behandlingsforløb som patient med kronisk myeloid leukæmi (CML).

Læs mere ...

Keytruda godkendt til Hodgkin lymfom

Europa-Kommissionen har godkendt PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) til behandling af patienter med recidiverende svær behandlelig klassisk Hodgkin lymfom, som ikke har reageret på stamcelletransplantation og brentuximab vedotin (BV) eller dem, der ikke kan transplantateres og har ikke reageret på BV.

Læs mere ...

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift