Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Besponsa til B-ALL vurderes at give lille merværdi

Medicinrådet vurderer, at Besponsa (inotuzumab ozogamicin) til behandling af refraktær eller recidiverende B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL) har en lille merværdi. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Medicinrådet påpeger i vurderingsrapporten, at der bør udvises særlig forsigtighed ved behandling af primært refraktære patienter.

Nu skal Medicinrådet beslutte, hvorvidt Besponsa skal indføres som national standardbehandling af af refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark. Her spiller produktets pris også ind i vurderingen.

Besponsa er et anti-CD22-calicheamicinkonjugat. Det består af et monoklonalt antistof, der binder til CD22 på B-cellens overflade, kombineret med et celletoksisk stof, calicheamicin. Når inotuzumab ozogamicin bindes til kræftcellen, internaliseres stoffet, og calicheamicin bliver frigjort og ødelægger cellen.

ALL er en kræftform i de lymfocytproducerende celler. Blandt voksne er cirka 75 procent af tilfældene B-ALL. B-ALL er i næsten alle tilfælde positiv for antigenet CD22. Hos 20-40 procent af voksne patienter med B-ALL findes en særlig kromosomforandring, der kaldes et Philadelphiakromosom, som er forbundet med dårligere prognose.

Blandt voksne (≥18 år) er incidensen af ALL 5, 7/1.000.000 per år med 25-30 nye tilfælde om året i Danmark. Det skønnes, at antallet af voksne med refraktær eller recidiverende B-ALL i Danmark er 5-10 om året.

FORSIDEN LIGE NU

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Ny genterapi har potentiale til at forbedre hæmofilipatienters liv markant

24. maj 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
En ny type genterapi til mennesker med hæmofili B ser ud til at kunne forbedre patienternes liv markant – og tilmed give en stor samfundsøkonomisk gevinst.…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift