Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Amerikansk studie bekræfter: Unge med ALL bør behandles som børn

For snart to år siden fremlagde Nina Toft fra Rigshospitalet, under stor bevågenhed, data på EHA-årsmødet, der viste, at yngre voksne med akut lymfatisk leukæmi (ALL) overlever markant længere, når de får samme behandling som børn med ALL.

Nu viser et amerikansk studie, publiceret i Blood,, samme tendens.

I studiet gennemgik forskerne data fra California Cancer Registry fra 2004-2014 og identificerede 1.473 nyligt diagnosticerede ALL-patienter i alderen 15-39 år. Herefter udpegede de patientens behandlingscenter som enten pædiatrisk eller voksen og noterede sig, om centret var tilknyttet National Cancer Institute (NCI). Endelig vurderede de den samlede overlevelse baseret på behandlingssted.

Resultaterne viste, at 475 ud af de 1.473 patienter (32 procent) havde modtaget behandling i en pædiatrisk setting. 422 (89 procent) af disse patienter fik førsteline-ALL-behandling på NCI-udpegede kræftcentre.

Blandt de 998 patienter, der blev behandlet i en voksen setting, fik kun 406 (28 procent) pleje i et NCI-udpeget center.

Behandling i et pædiatrisk center var forbundet med en signifikant højere samlet overlevelse sammenlignet med behandling i en voksen setting (HR = .50). Det samme var behandling i et NCI-udpeget center (HR = .80).

Ledende forfatter på undersøgelsen, Lori Muffly fra Stanford University Department of Medicine mener, at forskellen til dels kan forklares med, at læger og behandlingsteam i pædiatriske og NCI-udpegede kræftcentre kan være mere erfarne med hensyn til at behandle ALL hos unge og unge voksne.

Undersøgelsen tyder på, at henvisning af nyligt diagnosticerede unge og yngre voksne ALL-patienter til pædiatriske og NCI-udpegede centre bør overvejes stærkt, konkluderer forskerne bag studiet.

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift