Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Venclyxto øger effekten af MabThera mod CLL

Tabletbehandlingen Venclyxto (venetoclax) plus MabThera (rituximab) giver en signifikant bedre progressionsfri overlevelse for patienter med refraktær kronisk lymfatisk leukæmi (R/R CLL) end standardkemoterapi plus MabThera.

Det viser effektdata fra fase III-studiet Murano, som for nylig blev offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Venclyxto er et lægemiddel, som virker ved at hæmme et protein i kræftcellen, så kræftcellen går til grunde.

Venclyxto er godkendt i EU som monoterapi til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) hos voksne patienter med 17p-deletion eller TP53 mutation, der er uegnet til eller ikke har fået behandling med en B-celle-receptor-inhibitorer. Venclyxto er også godkendt som monoterapi til behandling af CLL hos voksne patienter uden 17p-deletion eller TP53-mutationer efter svigt af både en B-celle receptor-inhibitorer og kemo-immunterapi.

Venclyxto i kombination med MabThera er endnu ikke godkendt.

Undersøgelsen omfattede i alt 389 patienter med R/R CLL, som havde modtaget en til tre tidligere behandlinger. 194 patienter med en gennemsnitsalder på 64,5 år fik ​Venclyxto i kombination med MabThera, mens 195 patienter med en gennemsnitsalder på 66,0 år fik bendamustin i kombination med MabThera.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 23,8 måneder opnåede patienter med R/R CLL, der fik Venclyxto i kombination med MabThera en væsentligt forlænget progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med standardkemoterapi (bendamustin) plus MabThera. Efter to år var den estimerede PFS henholdsvis 84,9 procent i Venclyxto-MabThera-gruppen og 36,3 procent i bendamustin-MabThera-gruppen.

Der blev set en tilsvarende forbedring af PFS i alle de undergrupper af patienter, som blev vurderet i undersøgelsen, også blandt patienter med 17p-deletion.

Bivirkningerne i undersøgelsen var i overensstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for henholdsvis Venclyxto og MabThera. Grad 3-4 neutropeni var højere blandt patienter randomiseret til Venclyxto og MabThera. Blandt patienter, der fik Venclyxto og MabThera, var der seks tilfælde (3,1 procent) af tumorlysesyndrom (TLS), mens der i bendamustin plus MabThera-armen var to tilfælde (1,1 procent). Fatale bivirkninger blev rapporteret hos ti patienter i Venclyxto-MabThera-gruppen (5,2 procent) sammenlignet med 11 patienter (5,9 procent) i bendamustin-MabThera-gruppen.

Undersøgelsens data blev vurderet af et uafhængigt ekspertudvalg, som konkluderede tilsvarende resultater.

Resultater fra Murano var udvalgt som late breaking abstract på ASH-kongressen i december 2017, hvor overlæge Carsten Utfot Niemann fra Rigshospitalet pegede på nogle udfordringer ved studiet og den nye kombinationsbehandling.

 

 

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift