Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NK-celle-terapi viser effekt mod MDS og AML

Forskere ved Karolinska Institutet har med succes testet en immunterapi baseret på NK-celler hos patienter med svær behandlingsresistent leukæmi.

Undersøgelsen er offentliggjort i Clinical Cancer Research.

NK-celler er en særlig type hvide blodlegemer, som har har en evne til at genkende og dræbe kræftceller. I forsøget testede forskere på Karolinska Institute en NK-celle-baseret immunterapi i 16 patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS), akut myeloid leukæmi (AML) og overgangsfaser mellem MDS og AML. Patienterne blev behandlet med aktiverede NK-celler fra beslægtede donorer.

Seks af patienterne viste objektive svar på behandlingen, og nogle opnåede fuldstændig remission og blev dermed symptomfri. Fem af de seks patienter blev sunde nok til at gennemgå stamcelletransplantation, hvilket ikke var muligt før NK-cellebehandlingen. Tre af patienterne har nu overlevet mere end tre år, hvoraf en patient i over fem år.

NK-celleinfusioner forårsagede ikke alvorlige bivirkninger.

Resultaterne åbner for nye kliniske studier, der f.eks. kan have fokus på udvikling af den næste generation af NK-celle-baseret immunterapi.

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift