Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første antistof-konjugat til recidiverende B-ALL er godkendt

Europa-Kommissionen har godkendt antistof-konjugatet Besponsa (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi til behandling af voksne med recidiverende eller refraktær CD22-positiv B-celle-prækursor Philadelphiakromosom-negativ akut og Philadelphiakromosom-positiv lymfatisk leukæmi (ALL), der tidligere er mislykkedes med behandling med mindst en tyrosinkinasehæmmer.

Godkendelsen af Besponsa er baseret på resultater fra fase III-studiet INO-VATE ALL (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509277#t=article), som har sammenlinget Besponsa med standardkemoterapi i 326 voksne patienter med recidiverende eller resistent B-prækursor ALL.

Besponsa er et antistof-konjugat, som omfatter et et cytostatikum  og et monoklonalt antistof rettet mod CD22, som er et antigen, som findes på overfladen af kræftceller hos næsten alle B-ALL-patienter. Besponsa er den første antistof-konjugat, som er blevet godkendt til denne patientgruppe.

Den nuværende standardbehandling af ALL er intensiv kemoterapi, der virker hos mindre end 50 procent af patienter med recidiverende eller refraktær sygdom og er forbundet med dårlig langtidsoverlevelse, høj toksicitet, langvarig hospitalsindlæggelse og kontinuerlig infusion.

FORSIDEN LIGE NU

DHS-årsmøde: Fokus på vira og immundefekt

08. marts 2018 Samfund Signe Juul Kraft
Vira og immundefekt er hovedtemaet på årsmødet i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS), som finder sted 9.-10. marts på Hindsgavl Slot. Ligesom på årsmødet i 2017,…

Allogen HCT medfører øget risiko for kognitive problemer

08. marts 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Patienter, der modtager myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) har en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse i årene efter…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift