Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første antistof-konjugat til recidiverende B-ALL er godkendt

Europa-Kommissionen har godkendt antistof-konjugatet Besponsa (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi til behandling af voksne med recidiverende eller refraktær CD22-positiv B-celle-prækursor Philadelphiakromosom-negativ akut og Philadelphiakromosom-positiv lymfatisk leukæmi (ALL), der tidligere er mislykkedes med behandling med mindst en tyrosinkinasehæmmer.

Godkendelsen af Besponsa er baseret på resultater fra fase III-studiet INO-VATE ALL (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1509277#t=article), som har sammenlinget Besponsa med standardkemoterapi i 326 voksne patienter med recidiverende eller resistent B-prækursor ALL.

Besponsa er et antistof-konjugat, som omfatter et et cytostatikum  og et monoklonalt antistof rettet mod CD22, som er et antigen, som findes på overfladen af kræftceller hos næsten alle B-ALL-patienter. Besponsa er den første antistof-konjugat, som er blevet godkendt til denne patientgruppe.

Den nuværende standardbehandling af ALL er intensiv kemoterapi, der virker hos mindre end 50 procent af patienter med recidiverende eller refraktær sygdom og er forbundet med dårlig langtidsoverlevelse, høj toksicitet, langvarig hospitalsindlæggelse og kontinuerlig infusion.

FORSIDEN LIGE NU

Hvorfor tager Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse kvælertag på de små selvstændige kræftpatientforeninger?

29. juli 2017 Samfund Rita O. Christensen, fmd. f. LyLe*
Mange kræftpatienter og deres pårørende har et naturligt ønske om at vide mest muligt om, hvad det er, de fejler. At blive klogere på sin kræftsygdom er en…

Nivolumab godkendt som andenbehandling mod Hodgkins Lymfom

26. juli 2017 Lymfoma Redaktionen
Det engelske svar på Medicinrådet, NICE, har godkendt Opdivo (nivolumab) til brug for patienter med klassisk Hodgkin Lymfom, hvor muligheden for alle andre…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift