Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny teknologi giver indsigt i immunsystemet

Ved at kombinere nye systembiologiske analyser med avanceret dataanalyse har forskere ved Karolinska Institutet kunnet følge immunsystemets modning hos leukæmipatienter, der gennemgår stamcelletransplantation.

Teknologien, der afslører komplekse interaktioner mellem celler og proteiner, kan også anvendes i andre sygdomme til at frembringe ny viden om immunsystemet regulering og dysregulering, som igen kan føre til nye og forbedrede immunologiske behandlinger. Undersøgelsen er offentliggjort i Cell Reports.

De svenske forskere har ved hjælp af en række avancerede analyser undersøgt immunsystemets modningsproces hos 26 leukæmipatienter behandlet ved Karolinska Universitetshospital. Forskerne fulgte patienterne i et år efter afslutningen af ​​stamcelletransplantation og brugte den nye teknologi massecytometri til at studere immunsystemets forskellige celletyper og metoden ProSeek til samtidig proteinanalyse. Analyserne blev derefter kombineret med blandt andet topologisk dataanalyse, som tillod integration af alle data og analyser af hele immunsystemet i blod.

Tidligere har forskningen fokuseret meget på de enkelte komponenter i immunsystemet, men fordi immunsystemet er yderst kompleks med mange specialiserede celletyper, mener forskerne bag undersøgelsen, at samspillet mellem disse celler er vigtig. Disse dynamiske processer har været vanskeligt at studere på grund af tekniske begrænsninger, men er nu blevet muliggjort på grund af teknologiske gennembrud.

Den nye undersøgelse kan bruges til at identificerede mønstre, der kan være forbundet med kliniske komplikationer hos patienter, og teknikken kan også anvendes ved andre tilstande, der involverer immunsystemet, såsom autoimmune sygdomme, allergier og infektioner. De svenske forskeres håb er, at flere og større undersøgelser af immunsystemets dynamik og regulering vil give nye spor, der baner vejen for nye behandlingsformer og mere personlig behandling.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift