Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hæmatologisk sygeplejerske skal være bindeled til industrien

Det skal være lettere for virksomheder at samarbejde med hospitalerne i Nordjylland om kliniske afprøvninger.

Derfor har Region Nordjylland frikøbt ledende projektsygeplejerske Ulla Kjær fra det Hæmatologiske Forskningsafsnit på Aalborg Universitetshospital 12 timer om ugen til at være bindeled mellem hospitalsafdelinger og virksomheder.

Ulla Kjær er ansat under Én indgang Nord, som er det regionale bindeled mellem industrien og de kliniske afdelinger, og har mange års erfaring fra både medicinalindustrien og hospitalsverdenen.

Ulla Kjærs opgave er blandt andet at foretage en vurdering af, hvad et projekt går ud på, for at afdække, om hospitalet kan honorere det, et firma ønsker. Hun kan også hjælpe med at gennemgå budgetforslaget fra virksomheden, for at se om det lever op til alle formalia, og indgå i konkrete forhandlinger, hvis forskerne ønsker det.

Der kan også være brug for hjælp med afklarende spørgsmål fra projektsygeplejerskerne, f.eks. omkring håndtering af regler.

Behovene er individuelle, og hjælpen kan spænde fra små praktiske detaljer til råd og vejledning om økonomi og planlægning af et komplekst lægemiddelforsøg.

”Det er vigtigt, at virksomhederne oplever, at deres henvendelser håndteres hurtigt og professionelt. Men lige så vigtigt er det, at vi som hospital får indgået nogle samarbejdsaftaler, som giver mening for os,” siger Ulla Kjær.

På Aalborg Universitetshospital er det et fokusområde i den seneste forskningsstrategi, at antallet af kliniske afprøvninger skal øges markant. De er nemlig med til sikre patienterne adgang til den nyeste behandling og ikke mindst at give personalet indgående erfaring med nye lægemidler.

”Vi ønsker, at de nordjyske hospitaler skal blive foretrukne samarbejdspartnere for industrien, når det kommer til kliniske afprøvninger af nye lægemidler. Derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde en høj kvalitet og en professionel håndtering, fra det øjeblik firmaerne henvender sig, til vi leverer varen i form af overholdelse af deadlines og høj datakvalitet,” siger forskningschef Søren Pihlkjær Hjortshøj i en pressemeddelelse.

FORSIDEN LIGE NU

Inotuzumab ozogamicin afvist som standardbehandling

31. maj 2018 Leukæmi Helle Torpegaard
Medicinrådet afviste på sit møde tirsdag inotuzumab ozogamicin (Besponsa) fra Pfizer som standardbehandling til refraktær eller recidiverende B-celle akut…

Overlæge: Hemlibra ligner et stærkt alternativ

24. maj 2018 Hæmofili NIna Bro
WFH - Hemlibra (emicizumab) viser en markant evne til at kontrollere blødninger hos patienter med hæmofili A uden inhibitor, og samtidig giver behandlingen…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift