Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stigning i medicinudgifter skyldes især kræftmedicin

Trods rabatter og fællesindkøb brugte regionerne en halv milliard mere på medicin i 2017 end i 2016.. Udgiftsstigningen skyldes især medicin til kræftpatienter.

Det viser tal fra Danske Regioner.

Nogle af de kræftlægemidler, som oplevede en stor vækst i forbruget i 2017, var Keytruda (pembrolizumab), Darzalex (daratumumab), Imbrance (palbociclib), Imbruvica (ibrutinib) og Yervoy (ipilimumab). Den største vækst blev set for Keytruda, som regionerne i 2016 brugte 112 mio. kr. på. I 2017 blev der brugt 281 mio. kr. på behandling med Keytruda. Darzalex oplevede også en kraftig vækst og gik fra 26 mio. kr. i 2016 til 164 mio. kr. i 2017.

Udgifterne til hospitalernes brug af medicin var sidste år 8,4 procent større end i 2016, mens regionernes tilskud til borgernes køb af receptpligtig medicin på apotekerne stort set var uændret. Samlet set brugte regionerne 14,4 mia. kr. på medicin i 2017 mod 13,9 mia. kr. i 2016. Den stigning ligger over de gennemsnitlige stigninger i medicinudgifter, som regionerne har haft i deres 11-årige levetid. 

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift