Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pulje til nationale kliniske retningslinjer genopslået

Sundhedsstyrelsen har genopslået puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer.

I 2017 er der blevet givet midler til tre puljedeltagere, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer om henholdsvis sundhedspersonalets indsats i forbindelse med etablering af amning, præhospital immobilisering af voksne traumepatienter samt behandling af patienter med akutte mave-tarm kirurgiske højrisikotilstande.

Herudover forventes der i februar udmøntes midler til seks yderligere puljedeltagere. 

Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og det er muligt at samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om at udarbejde retningslinjer.

Det forventes, at der samlet vil blive udmøntet omkring 3,6 mio. kr.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler er 22. marts 2018. 

Læs mere om puljen og krav til ansøgere

FORSIDEN LIGE NU

Ledende overlæge: Regionsklinikker kan øge risiko for at misse symptomer

14. februar 2018 Sygdomme Annette Hagerup
I Region Nordjylland har samarbejdet mellem praktiserende læger og hæmatologiske afdelinger sine egne udfordringer. Alene fordi der er udbredt mangel på…

Ledende overlæge: Vi burde etablere brugerråd og inddrage patienterne

14. februar 2018 Sygdomme Annette Hagerup
Det kan løfte samarbejdet mellem hæmatologien og de praktiserende læger at etablere brugerråd og formalisere samarbejdet med almen praksis om de hæmatologiske…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift