Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pulje til nationale kliniske retningslinjer genopslået

Sundhedsstyrelsen har genopslået puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer.

I 2017 er der blevet givet midler til tre puljedeltagere, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer om henholdsvis sundhedspersonalets indsats i forbindelse med etablering af amning, præhospital immobilisering af voksne traumepatienter samt behandling af patienter med akutte mave-tarm kirurgiske højrisikotilstande.

Herudover forventes der i februar udmøntes midler til seks yderligere puljedeltagere. 

Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og det er muligt at samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om at udarbejde retningslinjer.

Det forventes, at der samlet vil blive udmøntet omkring 3,6 mio. kr.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler er 22. marts 2018. 

Læs mere om puljen og krav til ansøgere

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift